دانلود word شيوع و ابعاد جمعيت شناختي خشونت هاي خانگي عليه زنان در شهر بيرجند

لینک دانلود

 دانلود word شيوع و ابعاد جمعيت شناختي خشونت هاي خانگي عليه زنان در شهر بيرجند دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شيوع و ابعاد جمعيت شناختي خشونت هاي خانگي عليه زنان در شهر بيرجند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شيوع و ابعاد جمعيت شناختي خشونت هاي خانگي عليه زنان در شهر بيرجند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شيوع و ابعاد جمعيت شناختي خشونت هاي خانگي عليه زنان در شهر بيرجند :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: خشونت خانگی شایعترین شکل خشونت علیه زنان در جهان با بیشترین پیامدهای جسمی، اجتماعی، روانی و اقتصادی است. شیوع خشونت در نقاط مختلف دنیا متفاوت است و برآورد می شود که در بیش از نیمی از خانواده ها وجود داشته باشد. بر پایه برخی گزارشات، از هر چهار زن، یک نفر در معرض خشونت است و تقریبا یک سوم زنان جهان دست کم یک بار خشونت را تجربه کرده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع و ابعاد جمعیت شناختی خشونت های خانگی علیه زنان انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 414 نفر از زنان شاغل و خانه دار در شهر بیرجند به روش چند مرحله ای و روش غیراحتمالی آسان انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه خودساخته خشونت خانگی علیه زنان جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، کای اسکوئر و تی در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: %42.3 از زنان مورد پژوهش معتقد بودند که مورد خشونت های خانگی قرار گرفته اند. %45.7، خشونت اعمال شده را از نوع کلامی و بیشترین دلایل خشونت را «یک طرفه بودن قوانین به نفع مردان» و «تربیت خانوادگی» ذکر کردند. %79.4 از خشونت های خانگی توسط شوهر اعمال شده بود و بین سن ازدواج و وجود خشونت فیزیکی اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05)؛ همچنین بین وجود و شدت خشونت با شغل زن و بین وجود خشونت با شغل مرد و تعدد زوجات ارتباط معنی داری حاصل گردید .(P<0.05)نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای خشونت های خانگی علیه زنان، گذراندن دوره های آموزشی مهارت های زندگی و آگاه نمودن طرفین از حقوق زن و مرد و ارزش نهادن به حقوق انسانی زنان در جامعه جهت خانواده ها بخصوص مزدوجین جدید پیشنهاد می شود لازم است با تقویت مهارت های ارتباطی از این زنان حمایت شود.
كلید واژه: زنان کتک خورده، همسرآزاری، زنان شاغل، خشونت، زنان

توضیحات بیشتر