دانلود word بررسي اثر درجه تقارب تراش دندان و ضخامت کوپينگ بر مقاومت به شکست روکش هاي تمام سراميک

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر درجه تقارب تراش دندان و ضخامت کوپينگ بر مقاومت به شکست روکش هاي تمام سراميک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر درجه تقارب تراش دندان و ضخامت کوپينگ بر مقاومت به شکست روکش هاي تمام سراميک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر درجه تقارب تراش دندان و ضخامت کوپينگ بر مقاومت به شکست روکش هاي تمام سراميک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر درجه تقارب تراش دندان و ضخامت کوپينگ بر مقاومت به شکست روکش هاي تمام سراميک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: استحکام شکست پایین سرامیک ها از مهمترین معایب رستوریشن های تمام سرامیک است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر دو فاکتور درجه تقارب و تغییر ضخامت کوپینگ ناشی از آن بر استحکام شکست روکش های تمام سرامیک بود.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، 30 کور برنجی به شکل کرون هایی به ارتفاع 5.5 mm و عرض قاعده6.4mm و ضخامت مارجین 1.2mm در دو گروه، 10 کور با شولدر 90 درجه و تقارب 6 درجه و 20 کور با شولدر 90 درجه و تقارب 12 درجه تهیه شد. با کمک ایندکس های مخصوص، 20 کور آکریلی 0.6mm بر روی دای ها به شرح زیر ساخته شد، 10 کور به ضخامت 0.6mm با تیپر 10،6o کور به ضخامت0.6mm با تیپر 12o. با استفاده از ایندکس با تیپر 6o و دای های باقیمانده با تیپر 10،12o کور آکریلی به ضخامت معادل 0.6 mm به علاوه ضخامت ناشی از تفاوت زاویه تراش از 6 درجه به 12 درجه ساخته شد. کورها با پرسلن کور IPS e.max ریخته شدند و با استفاده از ایندکس دیگری به شکل سیلندرهایی با دیواره موازی ونیر شدند. کرون ها با سمان رزینی دوگانه سخت شونده Panavia F2 روی دای های برنجی سمان شدند. نمونه ها قبل از بارگذاری به مدت 24 ساعت در آب 37 درجه قرار گرفته و سپس در Universal Testing Machine با گوی به قطر 4mm ابتدا تحت نیروی اولیه 20N و سپس نیروی فشاری تا حد شکست قرار گرفتند. میزان نیرو در زمان شکست بر حسب نیوتن ثبت شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه بررسی گردید.یافته ها: میانگین نیروی شکست در تقارب 6 درجه با ضخامت1951.40،0.6mm نیوتن و در تقارب 12 درجه با ضخامت 2798.46 ،0.6mmنیوتن بود. از طرفی میانگین نیروی شکست در ضخامت کوپینگ 0.6mm، به علاوه ضخامت ناشی از تفاوت زاویه تراش از 6 درجه به 12 درجه با تقارب 12 درجه، 3151.05 نیوتن بود. نتایج نشان داد که تفاوت آماری بین استحکام شکست در دو ضخامت کوپینگ وجود ندارد ولی بین دو درجه تقارب تفاوت قابل توجهی وجود داشت و استحکام در تقارب 12 درجه به طور قابل توجه بیشتر از 6 درجه بود (P<0.05).نتیجه گیری: ضخامت کوپینگ بر روی استحکام شکست کرون تمام سرامیک تاثیری نداشت اما با افزایش درجه تقارب استحکام شکست به طور قابل توجهی افزایش یافت.
كلید واژه: تیپر، کرون تمام سرامیک، کوپینگ

توضیحات بیشتر