دانلود word مقايسه کيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع 2 با افراد غيرديابتي

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه کيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع 2 با افراد غيرديابتي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه کيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع 2 با افراد غيرديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه کيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع 2 با افراد غيرديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه کيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع 2 با افراد غيرديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: کیفیت زندگی بیانگر مقیاسی از فعالیت فیزیکی و اجتماعی و همچنین سلامت روانی است و به عنوان یکی از شاخص ها و مولفه های مهم سلامت محسوب می شود. کیفیت زندگی و مهار سوخت و ساز قندخون دو شاخص مهم در درمان بیماری دیابت محسوب می شوند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی و غیردیابتی انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 100 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 با سن 20 سال به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از بین بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان ولی عصر (عج) انتخاب شدند و کیفیت زندگی آنان با کیفیت زندگی 100 فرد غیردیابتی که از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با گروه مورد همسان بودند، با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 15) و آزمون های آماری خی دو، من ویتنی یو و کروسکال والیس در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از نظر متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت به طور معنی داری در تمامی ابعاد کمتر از افراد سالم بود. زنان به طور کلی در هر دو گروه از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند (P<0.05). بیماران با سطح تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم نسبت به سایر گروه های تحصیلی کیفیت زندگی بالاتری داشتند (P<0.05). نمره کیفیت زندگی در افراد مجرد نسبت به متاهلین بیشتر بود (P<0.05). با افزایش سن، کیفیت زندگی در بیماران دیابتی کاهش نشان داد (P<0.001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، برنامه ریزی به منظور مداخلات درمانی و مراقبتی کامل تر و دقیق تر برای مهار بهتر بیماری و عوارض ناشی از آن و در نتیجه ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت پیشنهاد می شود.
كلید واژه: دیابت شیرین غیروابسته به انسولین، کیفیت زندگی، پرسشنامه SF36

توضیحات بیشتر