دانلود word بررسي ارزش تشخيصي پروکلسيتونين در پيلونفريت حاد کودکان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ارزش تشخيصي پروکلسيتونين در پيلونفريت حاد کودکان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارزش تشخيصي پروکلسيتونين در پيلونفريت حاد کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارزش تشخيصي پروکلسيتونين در پيلونفريت حاد کودکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارزش تشخيصي پروکلسيتونين در پيلونفريت حاد کودکان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: عفونت ادراری در کودکان از عفونت های شایع دوران کودکی است که به دلیل رشد باکتری ها در دستگاه ادراری ایجاد می شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی مفید بودن پروکلسیتونین به عنوان مارکر قابل اطمینان برای افتراق عفونت ادراری با و یا بدون درگیری کلیه بود. روش تحقیق: 80 کودک مشکوک به اولین عفونت ادراری که به بیمارستان علی ابن ابیطالب یا درمانگاه اطفال، از خرداد 86 لغایت آبان 88 مراجعه نمودند و با انجام کشت ادرار، عفونت ادراری آنها ثابت شد، وارد مطالعه شدند و علائم بالینی و نیز علائم آزمایشگاهی آنها شامل سرعت رسوب گلبول قرمز (ESR)، پروتئین واکنشیC (CRP)، WBC و پروکلسیتونین سرم ثبت شد. بیماران بر اساس علائم بالینی آزمایشگاهی و اسکن رادیو ایزوتوپ، به دو گروه پیلونفریت حاد و سیستیت حاد (عفونت دستگاه ادراری تحتانی) تقسیم شدند. در این افراد، پروکلیستونین سرم به صورت نیمه کمی اندازه گیری شد.یافته ها: 50 کودک با میانگین سنی 3.50±4.89 سال با 30 کودک با میانگین 3.07±5.20 سال با یکدیگر مقایسه شدند. ESR، شمارش لکوسیتی و پروکلسیتونین (PCT) به طور معنی داری بین دو گروه اختلاف داشت (P<0.001) ولی CRP اختلاف نداشت. PCT که به روش نیمه کمی اندازه گیری شد، با میزان کمتر از 0.5 به ترتیب با حساسیت، اختصاصی بودن، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به ترتیب 72%، 83.3%، 87.8%، 64.1% و به میزان بیشتر از 2 نیز با حساسیت، اختصاصی بودن، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به ترتیب 50%، 96.6%، 96.2، 53.7% در افتراق پیلونفریت از سیستیت کمک کننده بود.نتیجه گیری: PCT در افتراق عفونت ادراری فوقانی به تحتانی، حساس تر و اختصاصی تر از CRP است و می تواند به عنوان مارکر زودرس در تشخیص عفونت ادراری تب دار در کودکان باشد.
كلید واژه: عفونت ادراری، کودکان، پروکلسیتونین ارزش تشخیصی

توضیحات بیشتر