دانلود word بررسي نياز سرمايي رقم هاي انگور تجاري استان فارس

لینک دانلود

 دانلود word بررسي نياز سرمايي رقم هاي انگور تجاري استان فارس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي نياز سرمايي رقم هاي انگور تجاري استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي نياز سرمايي رقم هاي انگور تجاري استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي نياز سرمايي رقم هاي انگور تجاري استان فارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :10

تعیین نیاز سرمایی رقم های موجود جهت تولید رقم های با نیاز سرمایی کم با استفاده از برنامه های به نژادی به دلیل پدیده گرم شدن جهانی کره زمین و تمایل به پرورش درختان میوه معتدله در مناطق گرم، امری ضروری است. در این مطالعه مقدار نیاز سرمایی رقم های عسگری، رطبی، یاقوتی، ریش بابا و منقا مورد بررسی قرار گرفتند. قلمه های یکنواخت از رقم های یاد شده در پاییز هنگام ریزش برگ ها جمع آوری شد و سپس در یخچال و در دمای 2 درجه سلسیوس قرار گرفتند. قلمه ها به مدت زمان های صفر (شاهد بدون تیمار سرمایی)، 100، 200، 300، 400 و 500 ساعت در معرض سرمادهی قرار گرفتند. سپس قلمه ها از یخچال خارج و در دمای اتاق، شرایط نوری مداوم و در آب مقطر قرار گرفتند. تعداد جوانه های شکفته شده، مدت زمان تا شکفتن اولین جوانه و همچنین شکفتن آخرین جوانه یادداشت شدند. کمترین میزان شکفتن جوانه (25 درصد) را ارقام عسگری و رطبی در تیمار شاهد (بدون تیمار سرمایی) داشتند و بالاترین میزان شکفتن جوانه در رقم های عسگری، رطبی و یاقوتی به ترتیب در تیمار 500 ساعت سرمادهی (100 درصد)، 400 و500 ساعت سرمادهی (100 درصد) و 400، 500 ساعت سرمادهی مشاهده شد (100 درصد). بین تیمار های 200، 300 و 500 ساعت سرمادهی در رقم منقا تفاوت معنی داری وجود نداشت و همگی 100 درصد شکفتن جوانه را نشان دادند.بالاترین میزان شکفتن جوانه در رقم ریش بابا درتیمار 400 و500 ساعت سرمادهی بود. کمترین مدت زمان جهت شکفتن نیمی از جوانه ها در رقم عسگری در تیمار 400 ساعت سرمادهی (23 روز)، رقم رطبی 500 ساعت (23 روز)، یاقوتی 400 ساعت سرمادهی (13 روز)، رقم ریش بابا در تیمار 400 ساعت سرمادهی (18 روز) و در رقم منقا در تیمار 200 ساعت سرمادهی (16 روز) بود. بنابراین نیاز سرمایی رقم های منقا200 ساعت، رقم رطبی 300 ساعت، عسگری 300 ساعت، ریش بابا و یاقوتی 400 ساعت سرمادهی گزارش می شود.
كلید واژه: انگور، نیاز سرمایی، شکفتن جوانه

توضیحات بیشتر