دانلود word بررسي تداخل سلمه تره با ذرت دانه اي رقم 604

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تداخل سلمه تره با ذرت دانه اي رقم 604 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تداخل سلمه تره با ذرت دانه اي رقم 604  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تداخل سلمه تره با ذرت دانه اي رقم 604،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تداخل سلمه تره با ذرت دانه اي رقم 604 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آفات و بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :14

به منظور مطالعه اثرات رقابتی سلمه تره بر عملکرد ذرت دانه ای رقم 604 آزمایشی در تبریز در سال زراعی 1387 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل 5 سطح تراکم سلمه تره (1، 4، 8، 12 و 16 بوته در هر متر از ردیف کاشت ذرت) و چهار سطح زمان نسبی سبز شدن سلمه تره (همزمان، 10، 20 و 30 روز پس از سبز شدن ذرت) همراه با تیمار شاهد عاری از علف هرز بود. اثر متقابل بین دو عامل تراکم و زمان سبز شدن سلمه تره از نظر تاثیر روی شاخص سطح برگ آن در 75 روز پس از سبز شدن ذرت معنی دار گردید. شاخص سطح برگ سلمه تره از حداکثر 2 در شدیدترین حالت رقابت تا حداقل 0.19 در ضعیف ترین حالت رقابت با ذرت تغییر پیدا کرد. با افزایش تراکم و تاخیر در زمان سبز شدن سلمه تره، بیوماس اندام های هوایی آن کاهش یافت. رقابت سلمه تره موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه ذرت شد و شدت تاثیر زمان سبز شدن سلمه تره بر عملکرد دانه بیشتر از تراکم آن بود. کاهش عملکرد دانه ذرت در زمان های اول تا چهارم سبز شدن سلمه تره نسبت به شاهد به ترتیب 64%، 38%، 15% و 8% و در تراکم های مختلف سلمه تره به ترتیب صفر، 23%، 35%، 46% و 53% بود. آستانه خسارت اقتصادی سلمه تره در ذرت از مرحله ای شروع می شود که حداقل 4 بوته علف هرز قبل از روز بیستم سبز شدن ذرت در مزرعه ظاهر شده و رشد کند.
كلید واژه: آستانه خسارت اقتصادی، بیوماس، شاخص سطح برگ

توضیحات بیشتر