دانلود word آسيب پذيري آبهاي زيرزميني از آفت کشها و رتبه بندي و دسته بندي آنها (مطالعه موردي)

لینک دانلود

دانلود word آسيب پذيري آبهاي زيرزميني از آفت کشها و رتبه بندي و دسته بندي آنها (مطالعه موردي) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word آسيب پذيري آبهاي زيرزميني از آفت کشها و رتبه بندي و دسته بندي آنها (مطالعه موردي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word آسيب پذيري آبهاي زيرزميني از آفت کشها و رتبه بندي و دسته بندي آنها (مطالعه موردي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word آسيب پذيري آبهاي زيرزميني از آفت کشها و رتبه بندي و دسته بندي آنها (مطالعه موردي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :16

در این تحقیق، ابتدا ضمن توصیف روشهای مختلف ارزیابی میزان آسیب پذیری آبهای زیرزمینی از آفت کشها و عدم قطعیت آنها، آسیب پذیری آبهای زیرزمینی دشت کشاورزی زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی سد پاشاکلا (البرز) در استان مازندران از 7 آفت کش مختلف در شرایط متعارف مشخصات آفت کشها (t1.2, Koc) به روش شاخصهای پتانسیل حرکت ارزیابی شد و پهنه بندی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی این دشت با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. سپس با توجه به عدم قطعیت مشخصات آفت کشها و کمبودهای اطلاعاتی برای استفاده از روشهای رایج تحلیل عدم قطعیت، شاخصهای پتانسیل حرکت آفت کشها در سناریوهای بدترین و بهترین شرایط از مشخصات آفت کشها محاسبه شد که به ترتیب «آسیب پذیری در بدترین شرایط» و «آسیب پذیری در بهترین شرایط» نامگذاری شدند. سپس به کمک این شاخصهای پتانسیل حرکت، پهنه بندی آسیب پذیری مجددا انجام شد و با نقشه های پهنه بندی اولیه با شرایط متعارف مقایسه گردید. در ادامه با توجه به مقدار منطقه ای شاخصهای مختلف حرکت آفت کشها که برای سناریوهای مختلف محاسبه شده اند، رتبه بندی آفت کشها به روش «برنامه ریزی مرکب» انجام شد و در نهایت با تلفیق نتایج بخشهای قبلی، آفت کشها به سه گروه مناسب، متوسط و نامناسب دسته بندی شدند. نتایج دسته بندی ها نشان داد که از بین آفت کشهای مطالعه شده، 2,4 D Acid، Dimethoate و Fenvalerate برای منطقه مطالعاتی مناسب و Metsulfuron و Triclopyr نامناسب هستند و دیگر آفت کشهای مطالعه شده حالت بینابینی دارند.
كلید واژه: آسیب پذیری آبهای زیرزمینی، عدم قطعیت پارامترها، آفت کشها، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شاخصهای حرکت آفت کشها، برنامه ریزی مرکب، استان مازندران، رتبه بندی آفت کشها

توضیحات بیشتر