دانلود word اثر اسيد رزمارينيک بر کاهش اکسيداسيون LDL در محيط برون تني

لینک دانلود

 دانلود word اثر اسيد رزمارينيک بر کاهش اکسيداسيون LDL در محيط برون تني دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر اسيد رزمارينيک بر کاهش اکسيداسيون LDL در محيط برون تني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر اسيد رزمارينيک بر کاهش اکسيداسيون LDL در محيط برون تني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر اسيد رزمارينيک بر کاهش اکسيداسيون LDL در محيط برون تني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :8

مقدمه: اکسیداسیون چربی ها از جمله LDL نقش مهمی در ایجاد آترواسكلروز دارد. مواد اکسیدان موجود در مواد غذایی با اکسیداسیون LDL منجر به ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز می شود و مواد آنتی اکسیدان در جیره غذایی مانند ویتامین E و اسید رزمارینیک می تواند با مهار اکسیداسیون LDL از ایجاد و پیشرفت آترواسکلروز جلوگیری کند.هدف: بررسی اثر اسید رزمارینیک بر اکسیداسیون LDL سرم ناشی از سولفات مس به صورت برون تنی(In vitro) .مواد و روش ها: از افراد سالم بعد از یک شب ناشتایی نمونه خون تهیه شد و LDL سرم جدا شده در گروه های کنترل، اکسید شده با مس و اسید رزمارینیک با غلظت های 50، 100 و 200 میکرومولار مطالعه شد. برای بررسی اکسیداسیون LDL مقدار دی انهای کونجوگه و MDA (مالون دی آلدئید) تشکیل شده اندازه گیری شد و آثار غلظت های مختلف اسید رزمارینیک بر مهار اکسیداسیون LDL سرم بررسی شد.نتایج: نتایج بدست آمده نشان می دهد كه اسید رزمارینیک باعث کاهش اکسیداسیون LDL سرم می شود، بطوری که میزان MDA (مالون دی آلدئید) تشکیل شده بر اساس غلظت اسید رزمارینیک بترتیب 31.8، 36.7 و 50.3 درصد کاهش یافت. اثر مهاری اسید رزمارینیک بر اکسیداسیون LDL متناسب با غلظت است (50، 100 و 200 میکرومولار).نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد كه اسید رزمارینیک با غلظت های 50، 100 و 200 میکرومولار به طور معنی داری باعث جلوگیری از اکسیداسیون LDL می شود و با بررسی های بیشتر این ترکیبت ممکن است آثار مشابهی در درون تنی (In Vivo) داشته باشد.
كلید واژه: اسید رزمارینیک، اکسیدان ها، کلسترول، ال دی ال

توضیحات بیشتر