دانلود word اثر وازکتومي دو طرفه بر ميزان تعادل اکسيدان آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون در موش صحرايي ليپيد سرم

لینک دانلود

 دانلود word اثر وازکتومي دو طرفه بر ميزان تعادل اکسيدان آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون در موش صحرايي ليپيد سرم دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر وازکتومي دو طرفه بر ميزان تعادل اکسيدان آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون در موش صحرايي ليپيد سرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر وازکتومي دو طرفه بر ميزان تعادل اکسيدان آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون در موش صحرايي ليپيد سرم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر وازکتومي دو طرفه بر ميزان تعادل اکسيدان آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون در موش صحرايي ليپيد سرم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: وازکتومی یکی از متداول ترین روش های پیشگیری از بارداری در مردان است. در سال های اخیر تعداد مردانی که اقدام به جراحی برگشت وازکتومی (وازووازوتومی) می کنند افزایش یافته است. وازکتومی با عوارضی همراه است که ممکن است به شکست عمل وازووازوتومی منجر شود. تصور می شود استرس اکسیداتیو در ایجاد این عوارض نقش داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی شاخص های استرس اکسیداتیو سرم بعد از وازکتومی بود.روش کار: در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی نر در 6 گروه 7 تایی شامل گروه های شم (15، 45 و 90 روزه) و وازکتومی دو طرفه (15، 45 و 90 روزه) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از گذشت 15، 45 و 90 روز بعد از مداخله میزان تعادل اکسیدان - آنتی اکسیدان (PAB) و مالون دی ‌آلدیید (MDA)، شاخص پراکسیداسیون لیپید سرم بررسی شد. داده ها بر اساس آزمون آماری Repeated Measure آنالیز شد.یافته ها: گذشت 15 روز از وازکتومی دو طرفه، موجب افزایش میزان MDA سرم شد (2.95±0.12) که این افزایش نسبت به گروه شم مربوطه معنی دار نبود (p>0.05). اما با گذشت 45 (3.6±0.12) و 90 (3.9±0.31) روز افزایشMDA ، نسبت به گروه شم 45 (2.28±0.28) و 90 (2.29±0.25) روزه و همچنین گروه وازکتومی 15 روزه (2.95±0.12) معنی دار بود (p<0.001). همچنین وازکتومی دو طرفه با گذشت زمان باعث افزایش میزان PAB سرم شد، اما این افزایش معنی دار نبود (p>0.05).نتیجه گیری: وازکتومی دو طرفه موجب افزایش میزان MDA سرم گردید. تصور می شود افزایش MDA در ایجاد عوارض بعد از وازکتومی و عدم موفقیت عمل وازووازوتومی نقش داشته باشد و لذا می توان با تجویز آنتی اکسیدان ها این آثار را کاهش داد.
كلید واژه: وازکتومی، تعادل اکسیدان - آنتی اکسیدان، مالون دی آلدئید، موش صحرایی

توضیحات بیشتر