دانلود word اثراستفاده همزمان پروبيوتيك و مولتي آنزيم (پري مالاك و كمين) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي با جيره هاي بر پايه گندم و جو

لینک دانلود

 دانلود word اثراستفاده همزمان پروبيوتيك و مولتي آنزيم (پري مالاك و كمين) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي با جيره هاي بر پايه گندم و جو دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثراستفاده همزمان پروبيوتيك و مولتي آنزيم (پري مالاك و كمين) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي با جيره هاي بر پايه گندم و جو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثراستفاده همزمان پروبيوتيك و مولتي آنزيم (پري مالاك و كمين) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي با جيره هاي بر پايه گندم و جو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثراستفاده همزمان پروبيوتيك و مولتي آنزيم (پري مالاك و كمين) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي با جيره هاي بر پايه گندم و جو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دامپزشكي (پژوهش و سازندگي)

تعداد صفحات :20

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر استفاده همزمان آنزیم و پروبیوتیك بر عملكرد جوجه های گوشتی بود. این آزمایش به مدت 45 روز و با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 به صورت آزمایش فاكتوریل و در قالب طرح كاملا تصادفی، در 6 تیمار، 4 تكرار و 20 قطعه جوجه در هر تكرار انجام گردید. جیره های غذایی بر پایه گندم و جو، برای همه گروه های آزمایشی ثابت در نظر گرفته شد. آنزیم مورد استفاده در سه سطح (سطح صفر، نصف سطح توصیه شده و سطح توصیه شده (500 گرم) ) و پروبیوتیك مورداستفاده در دو سطح (سطح صفر، سطح توصیه شده) به كاربرده شدند. در سن 45 روزگی، جوجه ها برای آخرین بار وزن كشی شده و وزن زنده هر تیمار مشخص گردید. سپس از هر تكرار دو نمونه (جوجه) كه از نظر وزن زنده میانگین هر تیمار را داشتند، به منظور بررسی صفات لاشه و خصوصیات قسمت های مختلف روده ذبح گردیدند. نتایج حاصله از آزمایش نشان داد كه در كل دوره آزمایش (45-1 روزگی) آنزیم مورد استفاده در سطح توصیه شده به طور معنی داری باعث افزایش میانگین وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی شده است (p<0.05). استفاده از پروبیوتیك نیز به صورت معنی داری باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید .(p<0.05) استفاده از آنزیم و پروبیوتیك در مصرف خوراك تفاوت معنی داری نداشت. افزایش درصد لاشه نیز در مورد اثر اصلی آنزیم، پروبیوتیك و استفاده همزمان آنها اختلاف معنی دار نشان داد .(p<0.05) اما در درصدهای ران و سینه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین درصد چربی محوطه بطنی در استفاده همزمان از آنزیم و پروبیوتیك كاهش یافت .(p<0.05) اما كاهش درصدهای مربوط به كبد، دئودنوم و طول ژئوژنوم تنها در زمان استفاده از آنزیم تفاوت معنی دار نشان داد .(p<0.05)به طور كلی استفاده از آنزیم و پروبیوتیك به تنهایی به دلیل تاثیر مطلوب بر ضریب تبدیل غذایی، قابل توصیه است اما استفاده همزمان آنها تاثیر مطلوب تری بر عملكرد پرنده نداشت.
كلید واژه: آنزیم، پروبیوتیك، جوجه گوشتی

توضیحات بیشتر