دانلود word اثر بخشي افزايش علاقه اجتماعي در كاهش علائم كودكان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي شهر اروميه

لینک دانلود

دانلود word اثر بخشي افزايش علاقه اجتماعي در كاهش علائم كودكان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي شهر اروميه دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر بخشي افزايش علاقه اجتماعي در كاهش علائم كودكان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي شهر اروميه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر بخشي افزايش علاقه اجتماعي در كاهش علائم كودكان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي شهر اروميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر بخشي افزايش علاقه اجتماعي در كاهش علائم كودكان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي شهر اروميه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي افراد استثنايي

تعداد صفحات :25

هدف از انجام گرفتن این پژوهش، تعیین اثر بخشی مداخله مبتنی بر افزایش گرایش اجتماعی بر کاهش مشکلات کودکان مبتلا به نارسایی توجه- بیش فعالی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون و پی گیری با گروه کنترل بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر ارومیه 31 نفر با تشخیص این اختلال انتخاب و به صورت تصادفی درگروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند و مقیاس کانرز به عنوان پیش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایشی 15 جلسه آموزش های لازم در خصوص گسترش تعلق و گرایش اجتماعی را دریافت نمودند در حالی که در مورد گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. سپس همان مقیاس به عنوان پس آزمون و در پی گیری سه ماهه بر روی هر دو گروه اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتیجه گیری و پیشنهاد: نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر افزایش گرایش اجتماعی منجر به کاهش معناداری در مشکلات کودکان مبتلا به نارسایی توجه- بیش فعالی می گردد. با وجود این، یافته های حاصل از این پژوهش، بر تحول حس تعلق و گرایش اجتماعی بعنوان بخشی اساسی از هر درمان یا برنامه راهنمایی برای کودکان مبتلا به نارسایی توجه- بیش فعالی تاکید می کند.
كلید واژه: علاقه اجتماعی، بیش فعالی- نارسایی توجه

توضیحات بیشتر