دانلود word بررسي و مقايسه سرعت پردازش اطلاعات شنيداري در نوجوانان نابينا و بيناي 16- 14 سال شهر تهران، سال 1390

لینک دانلود

دانلود word بررسي و مقايسه سرعت پردازش اطلاعات شنيداري در نوجوانان نابينا و بيناي 16- 14 سال شهر تهران، سال 1390 دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي و مقايسه سرعت پردازش اطلاعات شنيداري در نوجوانان نابينا و بيناي 16- 14 سال شهر تهران، سال 1390 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي و مقايسه سرعت پردازش اطلاعات شنيداري در نوجوانان نابينا و بيناي 16- 14 سال شهر تهران، سال 1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي و مقايسه سرعت پردازش اطلاعات شنيداري در نوجوانان نابينا و بيناي 16- 14 سال شهر تهران، سال 1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي افراد استثنايي

تعداد صفحات :18

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نابینایان انجام شد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام گرفتن آن زمینه ای است.جامعه و نمونه آماری: از میان نوجوانان بینا و نابینای شهر تهران به شیوه گزینش در دسترس 15 نوجوان نابینا (14 تا 16 سال ) و 15 نوجوان بینا (14 تا 16 سال ) که در دبیرستان های شهر تهران و حومه مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند.روش جمع آوری داده ها: برای ارزیابی سرعت پردازش اطلاعات شنیداری هر دو گروه نمونه با استفاده از دو نسخه آزمون PASAT (PASATI/6 و PASAT2.8) مورد سنجش قرار گرفتند.روش آماری: نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون آماری T مستقل مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان دادند که نوجوانان نابینا در PASAT2.8 و در سطح a=0.05 تفاوت معناداری با نوجوانان بینا نشان ندادند. اما این گروه درPASAT1.6 و در سطح a=0.05 تفاوت معناداری با نوجوانان بینا نشان دادند. به سخن دیگر، دانش آموزان نابینا بهتر از بینا عمل کردند.نتیجه گیری: چنین یافته هایی بیانگر آن است که عملکرد نوجوانان نابینا در سرعت پردازش اطلاعات شنیداری با استفاده از آزمون PASAT نسبت به نوجوانان بینا تا حدودی بهتر است و هر چه سرعت ارائه محرک ها بیشتر باشد این تفاوت معنادار تر است.پیشنهادها: بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود معلمان در آموزش كودكان نابینا به توانایی ویژه آنها در پردازش اطلاعات شنیداری توجه کنند و بر آموزش این گروه از راه شنیداری تاکید ورزند.
كلید واژه: سرعت پردازش اطلاعات شنیداری ، PASAT ، نابینایی

توضیحات بیشتر