دانلود word پيش بيني نشانه هاي سلامت رواني بر اساس تاب آوري در خواهران و برادران نوجوان دانش آموزان با کم تواني ذهني شهر شيراز در سال تحصيلي 91-1390

لینک دانلود

دانلود word پيش بيني نشانه هاي سلامت رواني بر اساس تاب آوري در خواهران و برادران نوجوان دانش آموزان با کم تواني ذهني شهر شيراز در سال تحصيلي 91-1390 دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word پيش بيني نشانه هاي سلامت رواني بر اساس تاب آوري در خواهران و برادران نوجوان دانش آموزان با کم تواني ذهني شهر شيراز در سال تحصيلي 91-1390 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word پيش بيني نشانه هاي سلامت رواني بر اساس تاب آوري در خواهران و برادران نوجوان دانش آموزان با کم تواني ذهني شهر شيراز در سال تحصيلي 91-1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word پيش بيني نشانه هاي سلامت رواني بر اساس تاب آوري در خواهران و برادران نوجوان دانش آموزان با کم تواني ذهني شهر شيراز در سال تحصيلي 91-1390 :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي افراد استثنايي

تعداد صفحات :29

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نشانه های سلامت روانی بر اساس تاب آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش آموزان با کم توانی ذهنی صورت گرفت. روش پژوهش کاربردی و شیوه انجام دادن آن همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه خواهران و برادران نوجوان 12-18 ساله دانش آموزان با کم توانی ذهنی شهر شیراز درسال تحصیلی 91-1390 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 91 نوجوان 12-18 ساله (50 دختر و 41 پسر) که خواهر و برادر با کم توانی ذهنی داشتند، به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون برای سنجش تاب آوری و از پرسشنامه سلامت روانی عمومی برای سنجش اختلال سلامت روانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که تاب آوری پیشبینی کننده منفی و معنادار نشانه های اختلال های جسمی، اضطرابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی سلامت روانی است (p<0.01). این یافته نشانگر نقش و اهمیت تاب آوری بر سلامت روانی خواهران و برادران دانش آموزان با کم توانی ذهنی است. بنابراین پیشنهاد می شود با طراحی و اجرای برنامه های آموزش تاب آوری به عنوان یک برنامه پیشگیری درجهت افزایش سلامت روانی نوجوانان دارای خواهر یا برادر با کم توانی ذهنی اقدام شود.
كلید واژه: تاب آوری، سلامت روانی، خواهران و برادران، دانش آموزان با کم توانی ذهنی

توضیحات بیشتر