دانلود word بررسي رابطه دلبستگي به خدا و سلامت روان در والدين کودکان استثنايي و عادي شهر همدان سال تحصيلي 1388-1387

لینک دانلود

دانلود word بررسي رابطه دلبستگي به خدا و سلامت روان در والدين کودکان استثنايي و عادي شهر همدان سال تحصيلي 1388-1387 دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه دلبستگي به خدا و سلامت روان در والدين کودکان استثنايي و عادي شهر همدان سال تحصيلي 1388-1387 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه دلبستگي به خدا و سلامت روان در والدين کودکان استثنايي و عادي شهر همدان سال تحصيلي 1388-1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه دلبستگي به خدا و سلامت روان در والدين کودکان استثنايي و عادي شهر همدان سال تحصيلي 1388-1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي افراد استثنايي

تعداد صفحات :26

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی است.روش: این پژوهش از تحقیقات کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن همبستگی است. تعداد 358 نفر (125 نفر والدین دانش آموزان عادی و 233 نفر والدین دانش آموزان استثنایی) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس های سبک های دلبستگی به خدا (لارسن و غباری، 2009) و SCL-90-R پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی، آزمون t فریذلی و آزمون z فیشر انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان داده است كه میان دلبستگی به خدا و سلامت روان دو گروه ارتباط معنادار وجود دارد و همچنین شدت رابطه این دو متغیر در والدین کودکان استثنایی نسبت به والدین کودکان عادی بیشتر است (p=0.001).نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دلبستگی به خدا و سلامت روان والدین کودکان استثنایی و عادی رابطه معناداری وجود دارد.پیشنهاد: بر این اساس پیشنهاد می شود به منظور کاهش بار فشار روانی والدین کودکان استثنایی و ارتقای سطح سلامت روان این والدین، شایسته است که آنها به گرایش به مذهب و توکل به خدا ترغیب شوند.
كلید واژه: دلبستگی به خدا، سلامت روان، والدین کودکان استثنایی و عادی

توضیحات بیشتر