دانلود word ارتباط سنجي عوامل جمعيت شناختي با ميزان واکنش هاي هيجاني دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي يکي از شهرک هاي نظامي شهر تهران

لینک دانلود

دانلود word ارتباط سنجي عوامل جمعيت شناختي با ميزان واکنش هاي هيجاني دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي يکي از شهرک هاي نظامي شهر تهران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارتباط سنجي عوامل جمعيت شناختي با ميزان واکنش هاي هيجاني دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي يکي از شهرک هاي نظامي شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارتباط سنجي عوامل جمعيت شناختي با ميزان واکنش هاي هيجاني دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي يکي از شهرک هاي نظامي شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارتباط سنجي عوامل جمعيت شناختي با ميزان واکنش هاي هيجاني دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي يکي از شهرک هاي نظامي شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي نظامي

تعداد صفحات :14

مقدمه: نوجوانان به دلیل گذر از مرحله بلوغ، از نظر بروز واکنش های هیجانی جزء حساسترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند. توجه به دوران بلوغ و اهمیت آن، تشخیص و درمان زودرس عواقب ناشی از این دوران ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس این مطالعه با هدف ارتباط سنجی میزان واکنش های هیجانی با عوامل جمعیتی دانش آموزان پسر مقطع راهنمائی یکی از شهرک های نظامی شهر تهران انجام گرفته است.روش: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، کلیه دانش آموزان پسر راهنمایی مدارس دولتی یکی ازشهرک های نظامی تابعه تهران به تعداد 172 نفر مورد بررسی قرار گرفتند و واکنش های هیجانی (افسردگی، اضطراب و استرس) آن ها توسط پرسشنامه DASS21 اندازه گیری شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS17 و آزمون های آمار توصیفی پارامتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته های مطالعه نشان داد که %54.5 دانش آموزان استرس در حد متوسط و %18.7 استرس شدید داشتند. در زمینه اضطراب نیز%39.5 متوسط و %10.6 دارای اضطراب شدید بودند. همچنین از نظر افسردگی %49.3 متوسط و %14.2 افسردگی شدید را نشان دادند. از مشخصات دموگرافیک مطالعه شده فقط بطور مستقیم بین سن پدر با میزان واکنشهای هیجانی و ارتباط با پدر و علاقه به مراسم مذهبی بطور معکوس ارتباط معنی دار آماری دیده شد.(p<0.05) بحث: با توجه به شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان و احتمال تشدید این واکنش ها در دوران مسوولیت پذیری جوانی، ضروری است ضمن انجام غربالگری و مطالعات جامع تر در این زمینه، تدابیر لازم از جمله تقویت میزان ارتباط با پدر و یا ایجاد زمینه علاقه به مراسم مذهبی جهت کنترل یا کاهش این واکنش ها در مدارس بخصوص بدلیل بحران دوران بلوغ در مقطع راهنمایی اندیشیده شود.
كلید واژه: استرس، اضطراب، افسردگی، نوجوانان پسر، مشخصات جمعیتی

توضیحات بیشتر