دانلود word بررسي نقش بسيج در فرهنگ سازي و پيشگيري از سوء مصرف مواد

لینک دانلود

 دانلود word بررسي نقش بسيج در فرهنگ سازي و پيشگيري از سوء مصرف مواد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي نقش بسيج در فرهنگ سازي و پيشگيري از سوء مصرف مواد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي نقش بسيج در فرهنگ سازي و پيشگيري از سوء مصرف مواد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي نقش بسيج در فرهنگ سازي و پيشگيري از سوء مصرف مواد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي نظامي

تعداد صفحات :13

مقدمه: تحقیقات نشان داده است كه بدون جلب مشاركت عمومی، پیشگیری از اعتیاد امكان پذیر نیست. این پژوهش با هدف دانلود word بررسي نقش بسيج در فرهنگ سازي و پيشگيري از سوء مصرف مواد انجام شده است.روش: روش تحقیق توصیفی، تحلیلی است. حجم نمونه 5005 نفر است که به صورت خوشه ای چندمرحله ای از میان افراد بسیجی و غیر بسیجی در سطح کشور انتخاب شده اند.تایج: از نظر نمونه مورد بررسی، ضرورت مشاركت بسیج 32.5 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد است. تمایل افراد به همکاری 39.2 درصدو میزان آمادگی 48 درصد می باشد. میزان آمادگی پایگاههای بسیج 44 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد است. 40 درصد افراد مهمترین مانع بسیج را ضعف حمایت های قانونی می دانند. 44 درصد مهمترین عامل موفقیت بسیج را گستردگی نیروهای بسیجی در تمامی نقاط کشور دانسته اند.بحث: یكی از خط مشی های موثر در فرهنگ سازی و پیشگیری از سوء مصرف مواد، گسترش سازمان های غیر دولتی و جلب مشارکت عمومی است. در این راستا بسیج می تواند با تدوین قوانین حمایتی، برنامه ریزی صحیح، آموزش و اطلاع رسانی به موقع و تامین نیروی متخصص مورد نیاز در فرهنگ سازی و پیشگیری از سوء مصرف مواد عمل نماید.
كلید واژه: بسیج، فرهنگ سازی، پیشگیری، سوء مصرف مواد

توضیحات بیشتر