دانلود word مقايسه چگونگي كاربري اينترنت در بين نوجوانان عضو و غيرعضو بسيج

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه چگونگي كاربري اينترنت در بين نوجوانان عضو و غيرعضو بسيج دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه چگونگي كاربري اينترنت در بين نوجوانان عضو و غيرعضو بسيج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه چگونگي كاربري اينترنت در بين نوجوانان عضو و غيرعضو بسيج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه چگونگي كاربري اينترنت در بين نوجوانان عضو و غيرعضو بسيج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي نظامي

تعداد صفحات :13

مقدمه: با توجه به استفاده روزافزون نوجوانان از اینترنت و از سویی دیگر تلاش بسیج برای مصون بخشی آنان از آسیب های تهاجم فرهنگی و اخلاقی ناشی از آن، پژوهش حاضر درصدد بررسی مقایسه ای چگونگی استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان عضو و غیر عضو بسیج بر آمده است.روش: در این پژوهش همبستگی، تعداد 4155 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای سراسر کشور در دو گروه عضو و غیر عضو بسیج به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارت بود از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه چگونگی استفاده از اینترنت و آزمون اعتیاد به اینترنت.نتایج: نتایج نشان داد كه در بین دانش آموزان عضو بسیج میزان استفاده روزانه بیشتر و میزان نظارت خانوادگی كمتر است. از سویی دیگر میزان استفاده نامناسب از اینترنت از قبیل دوستیابی اینترنتی، چت، مشاهده آهنگ و عكس و فیلم با محتوای جنسی در بین دانش آموزان پسر عضو بسیج كمتر از سایرین است. همچنین بین مدت عضویت در بسیج و چگونگی استفاده از اینترنت رابطه همبستگی معكوس وجود دارد و این میزان در موارد میزان چت، مشاهده عكس و فیلم با محتوای جنسی در سطح P £0.05 معنی دار است.بحث: می توان نتیجه گرفت كه مدت عضویت در بسیج موجب كاهش استفاده آسیب زا از اینترنت می شود و صرف عضویت اولیه در بسیج عامل بازدارنده از آسیب ناشی از استفاده از اینترنت نیست.
كلید واژه: اینترنت، اعتیاد، نوجوان، بسیج، دانش آموز، چت، فضاهای مجازی

توضیحات بیشتر