دانلود word مقايسه کتابخانه هاي پارک هاي علم و فناوري کشور با استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه کتابخانه هاي پارک هاي علم و فناوري کشور با استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه کتابخانه هاي پارک هاي علم و فناوري کشور با استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه کتابخانه هاي پارک هاي علم و فناوري کشور با استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه کتابخانه هاي پارک هاي علم و فناوري کشور با استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)

تعداد صفحات :20

هدف: انجام فعالیت های پژوهشی، علمی و تحقیقاتی یکی از عناصر مهم ارزیابی هر مرکز تحقیقاتی و پژوهشی است و یکی از ارکان مهم مربوط به ارتقاء کمیت و کیفیت تولیدات علمی هر مرکز، به عملکرد کتابخانه تخصصی آن در تامین نیازهای اطلاعاتی و پشتیبانی از فعالیت های علمی مرکز بستگی دارد (رفیعی پور، 1383). کتابخانه ها همواره باید تلاش کنند با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی، عملکرد خود را به بهترین نحو به انجام رسانده و خدمات مطلوبی ارائه دهند. از این رو، برای تعیین کمیت و کیفیت خدمات و توانمندی های آنها لازم است عواملی از قبیل مجموعه، نیروی انسانی و ... با معیارها و استانداردهایی سنجیده شوند. لذا، هدف از این پژوهش دانلود word مقايسه کتابخانه هاي پارک هاي علم و فناوري کشور با استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران است. روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی - تطبیقی، به دانلود word مقايسه کتابخانه هاي پارک هاي علم و فناوري کشور با استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران پرداخته شده و داده های بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و تکنیک های آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد توزیع فراوانی، رسم جداول فراوانی، نمودارهای ستونی و خوشه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: از میان پارک های مورد بررسی، کتابخانه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با میانگین کل 70.66% و کتابخانه پارک استان یزد با میانگین کل 30.41%، به ترتیب بیشترین و کمترین درصد رعایت استانداردها را به خود اختصاص داده اند. همچنین کتابخانه های مورد بررسی، در زمینه اهداف و وظایف 50.85%، سازمان و مدیریت 64.28%، نیروی انسانی 47.14%، مجموعه 59.76%، سازماندهی منابع 50%، خدمات 58.71%، ساختمان و تجهیزات 30.12% و بودجه 32.68% مطابق با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران هستند. نتیجه گیری: کتابخانه های پارک های علم و فناوری کشور 49.19% مطابق با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران هستند که نشانگر قرار داشتن آنها در سطح پایینی نسبت به استانداردهاست.
كلید واژه: کتابخانه تخصصی، پارک علم و فناوری، ایران، استاندارد، استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران

توضیحات بیشتر