دانلود word سنجش کيفيت خدمات کتابخانه مرکزي سازمان مديريت صنعتي از ديدگاه گروه هاي کاربران با استفاده از ابزار ليب کوآل

لینک دانلود

 دانلود word سنجش کيفيت خدمات کتابخانه مرکزي سازمان مديريت صنعتي از ديدگاه گروه هاي کاربران با استفاده از ابزار ليب کوآل دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word سنجش کيفيت خدمات کتابخانه مرکزي سازمان مديريت صنعتي از ديدگاه گروه هاي کاربران با استفاده از ابزار ليب کوآل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word سنجش کيفيت خدمات کتابخانه مرکزي سازمان مديريت صنعتي از ديدگاه گروه هاي کاربران با استفاده از ابزار ليب کوآل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word سنجش کيفيت خدمات کتابخانه مرکزي سازمان مديريت صنعتي از ديدگاه گروه هاي کاربران با استفاده از ابزار ليب کوآل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)

تعداد صفحات :16

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی از دیدگاه گروه های مختلف کاربران کتابخانه است.روش پژوهش: پیمایشی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه لیب کوال است. جامعه پژوهش شامل 912 نفر اعضای کتابخانه می باشد که از بین این افراد بعد از شناسایی دقیق گروه های کاربری، تعداد 274 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.یافته های پژوهش: نشان داد خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی در سه مولفه «منابع الکترونیکی مورد نیاز من»، «دسترس پذیر کردن منابع الکترونیکی در منزل و یا محل کار من» و «فضای عمومی برای یادگیری و مطالعه گروهی» دارای بیشترین شکاف منفی است. خدمات در بعد کنترل اطلاعات، نسبت به ابعاد دیگر فاصله بیشتری با انتظارهای استفاده کنندگان دارد.نتیجه گیری: در میان گروه های کاربران کتابخانه بیشترین شکاف ها کفایت منفی به ترتیب مربوط به اعضای برون سازمانی با 9 شکاف منفی، اعضای هیات علمی با 4 شکاف منفی و دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسان و دانشجویان دکترا با 3 شکاف منفی و بالاخره مدیران با یک شکاف منفی است. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه ارایه شده است.
كلید واژه: تحلیل شکاف، لیب کوآل، خدمات کتابخانه ای، کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی

توضیحات بیشتر