دانلود word مقايسه تنوع گونه هاي درختي در دو منطقه حفاظت شده و غير حفاظتي (مطالعه موردي در جنگل هاي ناواسالم)

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه تنوع گونه هاي درختي در دو منطقه حفاظت شده و غير حفاظتي (مطالعه موردي در جنگل هاي ناواسالم) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه تنوع گونه هاي درختي در دو منطقه حفاظت شده و غير حفاظتي (مطالعه موردي در جنگل هاي ناواسالم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه تنوع گونه هاي درختي در دو منطقه حفاظت شده و غير حفاظتي (مطالعه موردي در جنگل هاي ناواسالم)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه تنوع گونه هاي درختي در دو منطقه حفاظت شده و غير حفاظتي (مطالعه موردي در جنگل هاي ناواسالم) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زيستي

تعداد صفحات :12

در این مطالعه تنوع گونه های درختی در دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی جنگل های ناواسالم در شمال ایران از نظر شاخص های غنا و یكنواختی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. به منظور انجام این بررسی، دو پارسل حفاظت شده و غیرحفاظتی به دلیل داشتن تركیب گونه ای و فیزیوگرافی مشابه انتخاب شدند. آماربرداری با روش تصادفی- سیستماتیك با شبكه آماربرداری 100×100 متر با قطعات نمونه 7 آری انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها شاخص های مختلف درختی در هر قطعه نمونه محاسبه و برای آزمون معنی دار بودن اختلاف بین میانگین شاخص ها در دو منطقه از آزمون آماری t استفاده شد. نتایج نشان داد كه بین میانگین شاخص های بکار رفته تنها شاخص تنوع گونه ای N2 هیل در دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی اختلاف معنی داری وجود دارد. و سایر شاخص های تنوع مانند سیمپسون، شانون- وینر، بریلوین و N1 مک آرتور اختلاف معنی درای در دو توده نداشتند.
كلید واژه: گیلان، جنگل، ناو اسالم، تنوع گونه ای

توضیحات بیشتر