دانلود word تاثير پرايمينگ بذر و مدت زمان آن بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه برنج (Oryza sativa) رقم طارم ديلماني

لینک دانلود

 دانلود word تاثير پرايمينگ بذر و مدت زمان آن بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه برنج (Oryza sativa) رقم طارم ديلماني دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير پرايمينگ بذر و مدت زمان آن بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه برنج (Oryza sativa) رقم طارم ديلماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير پرايمينگ بذر و مدت زمان آن بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه برنج (Oryza sativa) رقم طارم ديلماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير پرايمينگ بذر و مدت زمان آن بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه برنج (Oryza sativa) رقم طارم ديلماني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زيستي

تعداد صفحات :20

جهت بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر برنج رقم طارم دیلمانی آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح آماری كاملا تصادفی در سه تكرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال 1389 اجرا گردید. تیمارها شامل پلی اتیلن گلایكول (PEG) با غلظت های 5 و10 درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های 1 و 2 درصد و كلرید پتاسیم (KCl) با غلظت های 2 و 4 درصد و مدت زمان های 5، 10 و 15 ساعت بود. نتایج نشان داد كه حداكثر طول ریشه چه تحت تیمار پرایمینگ PEG و KNO3 به ترتیب با غلظت های 5 و 2 درصد بدست آمد، حداقل طول ساقه چه و گیاهچه نیز با پرایم نمودن توسط KCl با غلظت 4 درصد مشاهده شد. كمترین شاخص ویگور 1 برای محلول KCl با غلظت 4 درصد و بیشترین شاخص ویگور 2 تحت اثرات متقابل زمان × پرایمینگ توسط KCl با غلظت 2 درصد و مدت زمان 10 ساعت به دست آمد. حداكثر سرعت جوانه زنی نیز تحت تیمار پرایمینگ PEG با غلظت های 10 درصد حاصل گردید.
كلید واژه: برنج، پرایمینگ بذر، سرعت جوانه زنی، شاخص ویگور 1 و 2

توضیحات بیشتر