دانلود word انطباق، هنجاريابي و ويژگي هاي روان سنجي مجموعه آزمون هاي استعداد چندبعدي (MAB)

لینک دانلود

 دانلود word انطباق، هنجاريابي و ويژگي هاي روان سنجي مجموعه آزمون هاي استعداد چندبعدي (MAB) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word انطباق، هنجاريابي و ويژگي هاي روان سنجي مجموعه آزمون هاي استعداد چندبعدي (MAB)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word انطباق، هنجاريابي و ويژگي هاي روان سنجي مجموعه آزمون هاي استعداد چندبعدي (MAB)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word انطباق، هنجاريابي و ويژگي هاي روان سنجي مجموعه آزمون هاي استعداد چندبعدي (MAB) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اندازه گيري تربيتي

تعداد صفحات :32

زمینه: مجموعه آزمون های استعداد چندبعدی (MAB) یک آزمون هوشی گروهی بر اساس مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان- تجدیدنظر شده (WAIS-R) است. این آزمون برای سنجش دامنه وسیعی از توانایی های ذهنی بزرگسالان و نوجوانان 16 سال و بزرگ تر طراحی شده است.هدف: هدف پژوهش حاضر انطباق، هنجاریابی و همچنین بررسی ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی MAB در جامعه دانشجویان دانشگاه پیام نور بود.روش: ابتدا MAB به زبان فارسی ترجمه شد. سپس تغییرات فرهنگی لازم در برخی از سوالات خرده آزمون ها داده شد و برای استفاده آماده گردید. در نهایت بعد از مطالعه مقدماتی و حل اشکالات، آزمون ها برای دانشجویان گروه نمونه که شامل 315 نفر از دانشجویان علوم انسانی و پایه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بودند، اجرا شدند. در این پژوهش از میانگین و انحراف استاندارد نمرات خام خرده آزمون ها برای ایجاد نمرات میزان شده (با میانگین 50 و انحراف معیار 10) استفاده شد و جدول تبدیل نمره میزان شده تدوین شد.یافته ها: نتایج حاصل از همسانی درونی و بازآزمایی نشان داد که MAB به طور قابل قبولی پایاست. تمامی خرده آزمون ها، همبستگی های متوسط و بالا با نمرات آزمون هوشی ماتریس های پیشرونده ریون داشتند که حاکی از روایی همزمان برای این خرده آزمون هاست. ضرایب همبستگی بین خرده آزمون های استعداد چندبعدی در دامنه ای از 0.18 تا 0.58 قرار داشت. همبستگی نمرات خرده آزمون های اطلاعات عمومی، واژگان و تکمیل تصاویر با سن مثبت و معنی دار، ولی همبستگی نمرات خرده آزمون های نماد ارقام، تجسم دیداری، تنظیم تصاویر و الحاق قطعات با سن منفی و معنی دار بود. خلاصه نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان داد كه برای پیش بینی نمره کلی مقیاس کلامی خرده آزمون واژگان و برای پیش بینی نمره کلی مقیاس عملی خرده آزمون تجسم دیداری بیشترین سهم را دارند و خرده آزمون های دیگر در رتبه های بعدی قرار دارند.بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نسخه فارسی MAB یک ابزار اندازه گیری پایا و روا می باشد که می توان آن را برای اهداف مشاوره تحصیلی و شغلی، و پژوهش های پایه ای مورد استفاده قرار داد.
كلید واژه: استعداد، هوش، هنجاریابی، پایایی، روایی، مقیاس کلامی، مقیاس عملی

توضیحات بیشتر