دانلود word ارائه الگويي علي- تجربي از ارتباط بين يادگيري عاطفي- اجتماعي و موفقيت تحصيلي در نوجوانان دبيرستاني

لینک دانلود

 دانلود word ارائه الگويي علي- تجربي از ارتباط بين يادگيري عاطفي- اجتماعي و موفقيت تحصيلي در نوجوانان دبيرستاني دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارائه الگويي علي- تجربي از ارتباط بين يادگيري عاطفي- اجتماعي و موفقيت تحصيلي در نوجوانان دبيرستاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارائه الگويي علي- تجربي از ارتباط بين يادگيري عاطفي- اجتماعي و موفقيت تحصيلي در نوجوانان دبيرستاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارائه الگويي علي- تجربي از ارتباط بين يادگيري عاطفي- اجتماعي و موفقيت تحصيلي در نوجوانان دبيرستاني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :30

هدف از مطالعه حاضر، تبیین رابطه علی بین مولفه های عاطفی- اجتماعی یادگیری با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی و جمع آوری شواهد تجربی برای بخشی از مدل مفهومی یادگیری عاطفی- اجتماعی زینس و همکاران (2007) بود. برای رسیدن به این هدف، 241 نفر (97 دختر و 144 پسر) از دانش آموزان كلاس های اول تا سوم دبیرستان های شیراز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه یعنی مقیاس احساس روانشناختی عضو مدرسه بودن (گودیناو، 1993)، مقیاس تجدیدنظر شده ارزیابی نگرش تحصیلی (مک کاک و سیگل، 2003)، مقیاس فرهنگ مدرسه هیگینز- دآلساندرو و ساد (1997) و نسخه کوتاه مقیاس هوش عاطفی خصیصه ای نوجوانان (پترایدز و فارنهام، 2005) پاسخ دادند. یافته ها حاكی از روایی و پایایی مطلوب ابزارها بودند. در تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر (بارون و کنی، 1986) برای بررسی مدل علی ارتباط بین عناصر عاطفی- اجتماعی یادگیری با موفقیت تحصیلی و از آزمون تی در گروه های مستقل برای بررسی تفاوت های جنسیتی استفاده شد. یافته ها نشان دادند که جو گرم و صمیمانه مدارس به عنوان یک متغیر برونزاد می توانست موفقیت تحصیلی را به عنوان یک متغیر درونزاد پیش بینی نماید. توانش های عاطفی- اجتماعی و انگیزش، خودگردانی تحصیلی و دلبستگی به مدرسه می توانستند به عنوان متغیرهای میانجی این ارتباط را تحت تاثیر قرار دهند. نیمرخ الگویی پسران و دختران در برخی از روابط میان متغیرهای مورد پژوهش حاکی از تفاوت بین این دو گروه بود.
كلید واژه: یادگیری عاطفی- اجتماعی، توانش های عاطفی- اجتماعی، دلبستگی به مدرسه، انگیزش تحصیلی، موفقیت تحصیلی نوجوانان

توضیحات بیشتر