دانلود word بررسي ساختار عاملي، پايايي، روايي همگرا و روايي تشخيصي مقياس سنجش روابط همگنان (PRQ)

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ساختار عاملي، پايايي، روايي همگرا و روايي تشخيصي مقياس سنجش روابط همگنان (PRQ) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ساختار عاملي، پايايي، روايي همگرا و روايي تشخيصي مقياس سنجش روابط همگنان (PRQ)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ساختار عاملي، پايايي، روايي همگرا و روايي تشخيصي مقياس سنجش روابط همگنان (PRQ)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ساختار عاملي، پايايي، روايي همگرا و روايي تشخيصي مقياس سنجش روابط همگنان (PRQ) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش بررسی ساختار عاملی، پایایی، روایی و روایی تشخیصی «مقیاس سنجش روابط همگنان (PRQ)» در سه گروه کودکان بهنجار و مبتلایان به اختلال کمبود توجه/ فزون كنشی و اختلال سلوك بوده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 360 نفر (180 پسر و 180 دختر) از کودکان مقطع ابتدایی شهر اصفهان به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای؛ 30 کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه/ فزون كنشی و 12 کودک مبتلا به اختلال سلوك از کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی شهر اصفهان به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش «مقیاس سنجش روابط همگنان (PRQ)» و «پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)» بودند. نتایج تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس بیانگر وجود 3 عامل (زیرمقیاس های زورگویی، قربانی و رفتار مطلوب اجتماعی) در این مقیاس بود که در مجموع 37.2 درصد واریانس را تبیین کردند. ضریب آلفای کرونباخ در گروه بهنجار در سه زیرمقیاس مطلوب و معنادار بدست آمد. نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا حاکی از آن بود که «مقیاس سنجش روابط همگنان (PRQ)» همگرایی بالایی را با «فرم کوتاه پرسشنامه سنجش ارزیابی روابط با همگنان (BPEI)» دارد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) نیز بیانگر آن بود که بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد. ویژگی مقیاس در مورد گروه بهنجار 80 درصد و حساسیت مقیاس در تشخیص گروه کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ فزون كنشی 33 درصد و در گروه کودکان مبتلا به اختلال سلوک 58 درصد محاسبه شد. بر اساس یافته بدست آمده می توان گفت «مقیاس سنجش روابط همگنان (PRQ)» ابزاری معتبر برای کاربرد در پژوهش های روانشناختی و فعالیت های بالینی است.
كلید واژه: روابط همگنان، ساختار عاملی، روایی، اختلال کمبود توجه/ فزون كنشی و اختلال سلوك

توضیحات بیشتر