دانلود word بررسي رفتارهاي مددجويانه تحصيلي دانش آموزان ابتدايي در کلاس رياضي: نقش پرسش در تعاملات کلاسي

لینک دانلود

دانلود word بررسي رفتارهاي مددجويانه تحصيلي دانش آموزان ابتدايي در کلاس رياضي: نقش پرسش در تعاملات کلاسي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رفتارهاي مددجويانه تحصيلي دانش آموزان ابتدايي در کلاس رياضي: نقش پرسش در تعاملات کلاسي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رفتارهاي مددجويانه تحصيلي دانش آموزان ابتدايي در کلاس رياضي: نقش پرسش در تعاملات کلاسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رفتارهاي مددجويانه تحصيلي دانش آموزان ابتدايي در کلاس رياضي: نقش پرسش در تعاملات کلاسي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :24

این مطالعه رفتارهای مددجویانه تحصیلی دانش آموزان ابتدایی و ارتباط آن با نگرش نسبت به محیط کلاس و نگرش نسبت به درس ریاضی در سه گروه از دانش آموزان قوی، متوسط و ضعیف، در درس ریاضی، را مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 184 دانش آموز دختر و پسر کلاس چهارم و پنجم ابتدایی شهر شیراز بود (99 نفر از کلاس چهارم و 85 نفر از کلاس پنجم). اطلاعات از طریق پرسشنامه «ال اس سی کیو» که دانش آموزان به آن پاسخ می دادند و آزمون محقق ساخته ریاضی، گردآوری شد. پایایی پرسشنامه از طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج نشان داد در متغیر نگرش دانش آموزان نسبت به محیط کلاس، دانش آموزان کلاس چهارم از دانش آموزان کلاس پنجم و دانش آموزان قوی در درس ریاضی نسبت به دانش آموزان ضعیف نگرش مثبت تری داشتند و تعامل سطح کلاس و سطح پیشرفت در درس ریاضی نیز در این متغیر معنادار بود. در متغیر نگرش نسبت به رفتارهای مددجویانه در کلاس دانش آموزان قوی از متوسط و دانش آموزان متوسط از ضعیف نگرش مثبت تری داشتند. در متغیر نگرش نسبت به درس ریاضی، نگرش دانش آموزان متوسط از دانش آموزان ضعیف مثبت تر بود، ضمن اینکه تعامل سطح کلاس و پیشرفت در درس ریاضی نیز معنادار به دست آمد. همچنین نگرش نسبت به محیط کلاس پیش بینی کننده معناداری برای نگرش نسبت به رفتارهای مددجویانه بود.
كلید واژه: دانش آموزان ابتدایی، مددجویی تحصیلی، نگرش نسبت به محیط کلاس، نگرش نسبت به درس ریاضی

توضیحات بیشتر