دانلود word بررسي مراحل علاقه مند دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اساس مدل پذيرش مبتني بر علاقه هال و هارد

لینک دانلود

 دانلود word بررسي مراحل علاقه مند دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اساس مدل پذيرش مبتني بر علاقه هال و هارد دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي مراحل علاقه مند دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اساس مدل پذيرش مبتني بر علاقه هال و هارد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي مراحل علاقه مند دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اساس مدل پذيرش مبتني بر علاقه هال و هارد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي مراحل علاقه مند دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اساس مدل پذيرش مبتني بر علاقه هال و هارد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :29

هدف اصلی این پژوهش، تعیین مراحل علاقه مند دبیران به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس مدل پذیرش مبتنی بر علاقه است. همچنین مراحل علاقه مند به فاوا، بر اساس عوامل دموگرافیک در این مدل بررسی شده است. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و از پرسشنامه استاندارد شده مراحل علاقه مند هال و هارد برای دستیابی به داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 110 نفرشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، که اکثر دبیران از میان مراحل هفتگانه علاقه مند مدل پذیرش مبتنی بر علاقه (آگاهی، کسب اطلاعات، شخصی سازی، مدیریت فرایند، ارزیابی و نتیجه گیری منطقی، همکاری و هماهنگی، بررسی مجدد) در مرحله شخصی سازی قرار دارند. همچنین در مراحل علاقه مند دبیران به فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر اساس مدرک تحصیلی و دروس مورد تدریس آنها و ناحیه های آموزشی، از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد، ولی از نظر جنسیت و رشته تحصیلی، تفاوت معناداری در مراحل علاقه مند دبیران به فاوا وجود ندارد.
كلید واژه: فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدل پذیرش مبتنی بر علاقه، مراحل علاقه مند

توضیحات بیشتر