دانلود word تاثير مشاوره شغلي گروهي به روش يادگيري کرومبولتز بر انگيزش پيشرفت، انگيزش تحصيلي، نگراني هاي آينده تحصيلي- شغلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان

لینک دانلود

دانلود word تاثير مشاوره شغلي گروهي به روش يادگيري کرومبولتز بر انگيزش پيشرفت، انگيزش تحصيلي، نگراني هاي آينده تحصيلي- شغلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير مشاوره شغلي گروهي به روش يادگيري کرومبولتز بر انگيزش پيشرفت، انگيزش تحصيلي، نگراني هاي آينده تحصيلي- شغلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير مشاوره شغلي گروهي به روش يادگيري کرومبولتز بر انگيزش پيشرفت، انگيزش تحصيلي، نگراني هاي آينده تحصيلي- شغلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير مشاوره شغلي گروهي به روش يادگيري کرومبولتز بر انگيزش پيشرفت، انگيزش تحصيلي، نگراني هاي آينده تحصيلي- شغلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :28

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، نگرانی های آینده تحصیلی شغلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری پژوهش كلیه دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان های استان چهارمحال و بختیاری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 60 نفر (30 دختر و 30 پسر) از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس گروه آزمایش طی 9 جلسه 90 دقیقه ای مشاوره شغلی گروهی به شیوه یادگیری کرومبولتز را دریافت كرد. دانش آموزان گروه های آزمایش و کنترل طی 3 مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه پرسشنامه های انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی و نگرانی های آینده تحصیلی شغلی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل كواریانس چندمتغیری نشان دادند، ارائه مشاوره شغلی به روش یادگیری کرومبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی و نگرانی های آینده تحصیلی - شغلی دانش آموزان موثر بوده است. در حالی كه مشاوره شغلی بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنادار نداشته است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان دادند كه تاثیر ارائه مشاوره شغلی پس از گذشت 3 ماه از آخرین جلسه مشاوره بر روی انگیزش پیشرفت و نگرانی های آینده تحصیلی - شغلی پایدار بوده است.
كلید واژه: مشاوره شغلی، مدل یادگیری کرومبولتز، انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی و نگرانی های آینده تحصیلی شغلی

توضیحات بیشتر