دانلود word نظريه بازي هاي زباني ويتگنشتاين: يک نظرگاه فلسفي پست مدرن درباره زبان

لینک دانلود

دانلود word نظريه بازي هاي زباني ويتگنشتاين: يک نظرگاه فلسفي پست مدرن درباره زبان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نظريه بازي هاي زباني ويتگنشتاين: يک نظرگاه فلسفي پست مدرن درباره زبان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نظريه بازي هاي زباني ويتگنشتاين: يک نظرگاه فلسفي پست مدرن درباره زبان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نظريه بازي هاي زباني ويتگنشتاين: يک نظرگاه فلسفي پست مدرن درباره زبان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : غرب شناسي بنيادي

تعداد صفحات :18

نظریه بازی های زبانی (the theory of language games)، محوری ترین بحث فلسفه متاخر لودویگ ویتگنشتاین (1889- 1951)، فیلسوف اتریشی تبار انگلیسی، است. این نظریه در تقابل با نظریه تصویری زبان، که هسته فلسفه متقدم ویتگنشتاین است، بسط یافته است.بر اساس نظریه تصویری، زبان صرفا یک کارکرد دارد: تصویرگری واقعیت. ما می توانیم با شناخت حقیقت زبان، حقیقت جهان را دریابیم. در واقع، نظریه اخیر اساسا نماینده یک دیدگاه مدرن درباره زبان است. در مقابل، طبق نظریه بازی های زبانی، زبان پدیده ای چندبعدی است، از این رو، نمی توان آن را از دیدگاهی ذات گرایانه دریافت. در واقع، زبان پیکره ای از بازی های زبانی- کارکردهای زبانی، متفاوت است. هر یک از این بازی های زبانی با شکلی از زندگی منطبق است. بنابراین، فهم یک بازی زبانی مستلزم شرکت در آن شکلی از زندگی است که بازی زبانی مورد نظر در بستر آن واقع می شود. نظریه بازی های زبانی اساسا یک دیدگاه فلسفی پست مدرن درباره زبان است. هدف ما در این مقاله تحلیل ابعاد گوناگون مدعای اخیر است.
كلید واژه: ویتگنشتاین، نظریه بازی های زبانی، شکل زندگی، مدرن، پست مدرن، نظریه تصویری زبان، نظرگاه فلسفی

توضیحات بیشتر