دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه خودکارآمدي معلم

لینک دانلود

 دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه خودکارآمدي معلم دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه خودکارآمدي معلم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه خودکارآمدي معلم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه خودکارآمدي معلم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز)

تعداد صفحات :25

هدف از پژوهش حاضر، دانلود word بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه خودکارآمدي معلم (اسچانن - موران و وولفولک، 2001) است. بدین منظور، ساختار عاملی و پایایی مقیاس ذکر شده در یک نمونه 252 نفری از معلمان دوره های ابتدایی و متوسطه (128 زن و 124 مرد) که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، مورد واکاوی قرار گرفت. جهت بررسی روایی، از روش تحلیل عاملی اکتشافی توام با چرخش واریماکس استفاده شد. شاخص های مرتبط با کفایت نمونه و متغیرها جهت تحلیل عاملی، رضایت بخش بود. پس از انجام تحلیل عاملی، سه عامل خود کارآمدی در درگیر کردن دانش آموزان در امور تحصیلی، خودکارآمدی در روش های تدریس و خود کارآمدی در مدیریت کلاس، استخراج شد، که حدود 54.17 درصد از واریانس کل خودکارآمدی معلم را تبیین می کردند. بررسی پاپایی پرسشنامه نیز، آلفای برابر با0.83 را به دست داد. نتایج کلی پژوهش نشان داد، که پرسشنامه خودکارآمدی معلم، جهت سنجش ابعاد خودکارآمدی معلمان مناسب بوده و می تواند نیازهای موجود را بر طرف نماید. همچنین یافته ها، به برتری معنادار خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی نسبت به معلمان دوره متوسطه اشاره داشت. تبیین تفاوت معنادار بین خودکارآمدی معلمان دوره های ابتدایی و متوسطه، بحث از جنبه های نظری و عملی یافته ها و ارایه پیشنهادهایی برای پژوهش بیشتر، پایان بخش مقاله حاضر می باشد.
كلید واژه: خودکارآمدی، خودکارآمدی معلم، دوره های تحصیلی، پرسشنامه خودکارآمدی معلم

توضیحات بیشتر