دانلود word بررسي کيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي باي ‌پس عروق کرونر

لینک دانلود

 دانلود word بررسي کيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي باي ‌پس عروق کرونر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي کيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي باي ‌پس عروق کرونر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي کيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي باي ‌پس عروق کرونر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي کيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي باي ‌پس عروق کرونر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :10

مقدمه: یکی از شایع ‌ترین روش‌ های درمانی در بیماران با بیماری ‌های ایسکمیک قلبی عمل بای ‌پس عروق کرونر است. که منجر به افزایش بقا در افراد می ‌شود. به منظور بررسی کیفیت زندگی افراد پس از این عمل جراحی مطالعه‌ ای با هدف «تعیین کیفیت زندگی بیماران تحت عمل بای ‌پس عروق کرونر قبل، سه، شش و دوازده ماه پس از عمل» انجام شد.روش: این پژوهش یک مطالعه طولی روندی چهار مرحله ‌ای آینده ‌نگر بود که بر روی 126 بیمار تحت عمل جراحی بای ‌پس عروق کرونر در بیمارستان‌ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سال ‌های 1386-1384 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه ‌ای شامل 40 سوال که 6 سوال در ارتباط با مشخصات دموگرافیک، 5 سوال مربوط به اطلاعات بیماری و 29 سوال مربوط به کیفیت زندگی (جسمی و روانی) واحدهای مورد مطالعه بود. داده‌ ها با کمک نرم ‌افزار SPSS v.16 و آزمون ‌های آماری تی ‌تست، کای‌ دو، آزمون دقیق فیشر، ویلکاکسون و تست فریدمن تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ ها: نتایج پژوهش نشان داد کیفیت زندگی افراد تحت پژوهش بعد از عمل افت داشته است. میانگین امتیاز دریافتی افراد تحت عمل بای ‌پس عروق کرونر در مراحل قبل، سه، شش و دوازده ماه بعد از عمل به ترتیب 60.087 و 56.373 و 57.679 و 90.75 به دست آمد. همچنین یافته‌ ها نشان داد کیفیت زندگی این افراد قبل، سه، شش و دوازده ماه پس از عمل با هم اختلاف معناداری داشت (p<0.001).نتیجه‌ گیری: از آنجایی که کیفیت زندگی افراد تا سه ماه پس از عمل بای ‌پس عروق کرونر در حد پایینی است لازم است تیم درمان بیماران و خانواده آنها را آموزش دهند و بیماران را در این مدت زمان تحت حمایت روحی و جسمی قرار دهند.
كلید واژه: کیفیت زندگی، بیماری ایسکمیک قلبی، بای‌ پس عروق کرونر

توضیحات بیشتر