دانلود word اثر عصاره هيدرومتانولي بهار نارنج Citrus aurantium بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي نر

لینک دانلود

 دانلود word اثر عصاره هيدرومتانولي بهار نارنج Citrus aurantium بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي نر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر عصاره هيدرومتانولي بهار نارنج Citrus aurantium بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي نر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر عصاره هيدرومتانولي بهار نارنج Citrus aurantium بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي نر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر عصاره هيدرومتانولي بهار نارنج Citrus aurantium بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي نر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: در طب سنتی ایران استفاده از بهار نارنج جهت درمان طیف وسیعی از بیماری های عصبی به عنوان آرامش بخش، خواب آور و ضد تشنج پیشنهاد گردیده است استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها از جمله تشنج بعلت اثرات سوء كمتر، رو به فزونی می باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی خواص بهار نارنج در كنترل حملات تشنج در موش صحرایی انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 42 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (200-250 gr) كه به 6 گروه كنترل (PTZ)، كنترل مثبت (فنوباربیتال) و گروه درمانی عصاره (mg/kg 75 و 150 و 300 و 600) تقسیم شدند، انجام گردید. تزریق به صورت داخل صفاقی انجام شد. پس از جمع آوری و خشك كردن گل برگ های تازه گیاه، عصاره متانولی (70%) بوسیله پركولاتور تهیه و پس از حذف اتانول، عصاره بوسیله آون در دمای 40 درجه سانتی گراد خشك شد. برای ایجاد تشنج از پنتیلن تترازول با دوز mg/kg 90استفاده گردید و تغییرات زمان شروع تشنج، دوام تشنج، درصد مرگ و میر و درصد حفاظت از حملات تشنجی برای گروههای مختلف اندازه گیری و با گروه كنترل (PTZ) و كنترل مثبت (فنوباربیتال) مقایسه گردید.یافته ها: نتایج نشان داد كه دوز (mg/kg) 300عصاره دوره تاخیر تشنج را (8±198%) در مقایسه با گروه كنترل (3±78%) و طول دوره تشنج را (46±430%) در مقایسه با گروه كنترل (110±1350%) بطور معنی داری كاهش داد (0.05>p). حفاظت از حملات نیز توسط دوزهای متفاوت در مقایسه با گروه كنترل افزایش نشان داد كه موثر ترین دوز mg/kg 600 ((%78±6 در مقایسه با گروه كنترل صفر بود (0.05>p). مرگ و میر ناشی از تشنج نیز بطور معنی داری توسط عصاره در دوز 300 mg/kg برابر با 0% (صفر) در مقایسه با گروه كنترل (36%) كاهش یافت (0.01>p).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد كه عصاره هیدرو متانولی بهار نارنج می تواند برای پیشگیری از حملات تشنج بكار رود.
كلید واژه: بهار نارنج، تشنج، موش صحرایی

توضیحات بیشتر