دانلود word حذف رنگ راکتيو سياه 5 (RB5) از محيط هاي آبي با استفاده از گل قرمز فعال شده: مطالعه تعادلي و سينتيکي

لینک دانلود

 دانلود word حذف رنگ راکتيو سياه 5 (RB5) از محيط هاي آبي با استفاده از گل قرمز فعال شده: مطالعه تعادلي و سينتيکي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word حذف رنگ راکتيو سياه 5 (RB5) از محيط هاي آبي با استفاده از گل قرمز فعال شده: مطالعه تعادلي و سينتيکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word حذف رنگ راکتيو سياه 5 (RB5) از محيط هاي آبي با استفاده از گل قرمز فعال شده: مطالعه تعادلي و سينتيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word حذف رنگ راکتيو سياه 5 (RB5) از محيط هاي آبي با استفاده از گل قرمز فعال شده: مطالعه تعادلي و سينتيکي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم بهداشتي جندي شاپور (JENTASHAPIR JOURNAL OF HEALTH SCIENCES)

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف از جمله نساجی وجود دارند رنگها می باشد که برای انسان و محیط زیست آلودگی ایجاد کرده اند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی حذف رنگ اسید بلو RB5 از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی گل قرمز فعال شده به عنوان جاذب ارزان قیمت بود.روش بررسی: این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی - آزمایشگاهی بود. ابتدا گل قرمز با استفاده از 20 میلی لیتر اسیدنیتریک 1 نرمال به ازای هر 10 گرم گل قرمز به مدت 24 ساعت و خشک شدن در دمای 150oC طی مدت 4 ساعت فعال سازی شد. سپس زمان تعادل در شرایط ثابت در سیستم مورد مطالعه تعیین گردید که برابر 60 دقیقه بود. سپس با ثابت نگه داشتن زمان تعادل، تاثیر pH، غلظت اولیه رنگ، سینتیک و تعادل فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز و تفسیر داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اکسل و ضریب رگرسیون انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که کارآیی حذف رنگ با افزایش pH و غلظت اولیه رنگ کاهش و با افزایش زمان تماس افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که داده های جذب از ایزوترم فروندلیخ (R2=0.9836) و سینتیک شبه درجه دو (qe=1.67 mg/g) و (R2=0.9882) بهتر پیروی کرد.نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج حاصل از این مطالعه مشخص ساخت که می توان از گل قرمز به عنوان یک جاذب موثر و ارزان قیمت در زمان سریع با کارآیی بالا جهت تصفیه پساب صنایع نساجی استفاده کرد.
كلید واژه: رنگ RB5، محیط های آبی، گل قرمز، مدل سینتیکی، مدل ایزوترمی، جذب سطحی

توضیحات بیشتر