دانلود word بررسي اثر فرم نيتروژن بر عکس العمل لوبياسبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تيمار NaHCO

لینک دانلود

دانلود word بررسي اثر فرم نيتروژن بر عکس العمل لوبياسبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تيمار NaHCO دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر فرم نيتروژن بر عکس العمل لوبياسبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تيمار NaHCO کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر فرم نيتروژن بر عکس العمل لوبياسبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تيمار NaHCO،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر فرم نيتروژن بر عکس العمل لوبياسبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تيمار NaHCO :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :12

با توجه به اینکه نیتروژن، یکی از اصلی ترین عناصر مورد نیاز گیاه می باشد که چگونگی رشد و بازدهی گیاهان به آن بستگی دارد و از طرفی نیز بیشتر منابع آب و خاک ایران آهکی هستند، این پژوهش به منظور بررسی اثر متقابل غلظت های مختلف بی کربنات سدیم و نوع نیتروژن در لوبیاسبز در سیستم آبکشت در قالب آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور، یکی غلظت بی کربنات سدیم (0، 1، 5 و 15 میلی مولار) و دیگری دو فرم نیتروژن (آمونیوم و نیترات) انجام گرفت. نتایج نشان داد که آمونیوم در مقایسه با نیترات رشد رویشی را کاهش داد از طرفی بی کربنات سبب تشدید اثر سمیت آمونیوم و کاهش رشد رویشی شد. آمونیوم همچنین میزان گلدهی و تولید نیام را نسبت به نیترات افزایش داد. در محلول غذایی حاوی نیترات اضافه شدن بی کربنات باعث کاهش رشد زایشی گیاهان لوبیاسبز شد که می تواند به دلیل اثر تجمعی بی کربنات و نیترات بر روی افزایش pH محلول غذایی باشد.
كلید واژه: آمونیوم، بیکربنات، تغذیه گیاه، قلیاییت، نیترات

توضیحات بیشتر