دانلود word بررسي کيفيت لاشبرگ و اندام هوايي دو گونه Artemisia sieberi و Salsola dendroides (مطالعه موردي: منطقه تيل آباد- استان گلستان)

لینک دانلود

دانلود word بررسي کيفيت لاشبرگ و اندام هوايي دو گونه Artemisia sieberi و Salsola dendroides (مطالعه موردي: منطقه تيل آباد- استان گلستان) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي کيفيت لاشبرگ و اندام هوايي دو گونه Artemisia sieberi و Salsola dendroides (مطالعه موردي: منطقه تيل آباد- استان گلستان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي کيفيت لاشبرگ و اندام هوايي دو گونه Artemisia sieberi و Salsola dendroides (مطالعه موردي: منطقه تيل آباد- استان گلستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي کيفيت لاشبرگ و اندام هوايي دو گونه Artemisia sieberi و Salsola dendroides (مطالعه موردي: منطقه تيل آباد- استان گلستان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اكوسيستم هاي طبيعي ايران

تعداد صفحات :12

هدف از این تحقیق مقایسه کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی در دو گونه مرتعی Artmessia sieberi ،Salsola dendroides از نظر مقدار عناصر کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن در منطقه تیل آباد از استان گلستان است. به همین منظور پس از شناسایی رویشگاه های این دو گونه در منطقه، در پایان فصل رویش، نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک از لاشبرگ و اندام هوایی گونه های مذکور انجام شد. سپس با توجه به شرایط منطقه، 5 ترانسکت 30 متری و در طول هر ترانسکت، 3 پلات یک مترمربعی به فاصله 10 متر برای هر گونه مستقر گردید. سپس پلات های مربوط به هر گونه در روی هر ترانسکت با هم مخلوط شده به عنوان یک نمونه لحاظ شد. نمونه ها برای اندازه گیری نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کربن به آزمایشگاه منتقل گردیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت windows انجام شد. با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج حاصله، از نظر آماری مقدار کربن، نیتروژن، نسبت کربن به نیتروژن در اندام هوایی و کربن، پتاسیم و نسبت کربن به نیتروژن در لاشبرگ گونه Sa.dendroides از گونه Ar.sieberi بیشتر بود. از نظر تاثیرگذاری بر ویژگیهای خاک گونه Ar.sieberi در لاشبرگ و اندام هوایی خود از نسبت کربن به نیتروژن کمتری برخوردار بود و لاشبرگ آن از سرعت تجزیه کمتری نسبت به گونه Sa.dendroides برخوردار است و از لحاظ کیفیت لاشبرگ و اندام هوایی بهترین می باشد لذا در حاصلخیزی خاک منطقه می تواند به عنوان گونه مناسب مورد توجه باشد.
كلید واژه: کیفیت لاشبرگ، اندام هوایی، تیل آباد، Artmessia sieberi ،Salsola dendroides

توضیحات بیشتر