دانلود word بررسي تنوع گونه اي منطقه جواهرده رامسر با استفاده از شاخص درجه اهميت

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تنوع گونه اي منطقه جواهرده رامسر با استفاده از شاخص درجه اهميت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تنوع گونه اي منطقه جواهرده رامسر با استفاده از شاخص درجه اهميت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تنوع گونه اي منطقه جواهرده رامسر با استفاده از شاخص درجه اهميت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تنوع گونه اي منطقه جواهرده رامسر با استفاده از شاخص درجه اهميت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اكوسيستم هاي طبيعي ايران

تعداد صفحات :13

تشخیص و شناسایی روند اکولوژیک گونه های گیاهی موجود در یک منطقه، تصویر مشخصی از سیمای پوششی آن منطقه به منظور مدیریت مطلوب ارایه می دهد. گونه های گیاهی مختلفی در اکوسیستم مرتع هستند که در وضعیت های مختلف این اکوسیستم مستقر شده اند. بررسی تنوع این گونه ها در عرصه های مختلف مرتع، می تواند به عنوان شاخصی از آن وضعیت ها تلقی شود. بدین منظور، مراتع کوهستانی جواهرده رامسر انتخاب تحت سه سایت مطالعاتی (قرق بلند و میان مدت، چرا) انتخاب شد. با استفاده از روش حداقل سطح و فرمول آماری، اندازه سطح پلات و تعداد آن به ترتیب بدست آمد. شاخص درجه اهمیت به منظور بررسی وضعیت اکولوژیک و نیز شاخص تنوع شانون و غنای مارگالف برای هر پلات تعیین شد. با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه در محیط نرم افزاری SPSS، مقایسه میانگین های سه منطقه انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در سایت قرق بلند مدت گراس چندساله (5.37%)، در سایت میان مدت نیز گراس یکساله و درختچه ایها به ترتیب با 2.49 و 1.71% و سایت چرایی نیز گراسهای چندساله (7.98%)، فوربهای چندساله (3.26%) و بوته ایها (2.06%) بیشترین درصد درجه اهمیت فرمهای رویشی را تشکیل داده اند. مشخصات گونه ای این شاخص نیز بیان کننده غالبیت گونه های Broumus tomentesus و Trifolium repens در کل منطقه بوده است. تنوع، غنا و تعداد گونه ها در سایت قرق میان مدت بیشتر از دو سایت دیگر است در حالیکه یکنواختی در عرصه چرایی بیشتر بوده است. بنابراین شاخص درجه اهمیت و دیگر شاخص ها به خوبی توانسته اند مفسر خوبی برای تغییرات اکولوژیکی وضعیت پوشش گیاهی مرتع باشند و با شناخت و آگاهی از این تغییرات، مدیریت اکولوژیک مراتع نیز در راستای توالی اکولوژی منطقه می تواند گام بردارد و به موقع وارد عمل شود.
كلید واژه: تنوع گونه، شاخص درجه اهمیت، مرتع، جواهرده، رامسر

توضیحات بیشتر