دانلود word بررسي اثر کمبود عناصر معدني (نيتروژن، فسفر، پتاسيم، منيزيم و کلسيم) بر ميزان وزن خشک، وزن تر، طول ريشه و اندام هوايي، RWC (ميزان آب نسبي برگ) در گياه شنبليله (Trigonella foenum- graecum)

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر کمبود عناصر معدني (نيتروژن، فسفر، پتاسيم، منيزيم و کلسيم) بر ميزان وزن خشک، وزن تر، طول ريشه و اندام هوايي، RWC (ميزان آب نسبي برگ) در گياه شنبليله (Trigonella foenum- graecum) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر کمبود عناصر معدني (نيتروژن، فسفر، پتاسيم، منيزيم و کلسيم) بر ميزان وزن خشک، وزن تر، طول ريشه و اندام هوايي، RWC (ميزان آب نسبي برگ) در گياه شنبليله (Trigonella foenum- graecum)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر کمبود عناصر معدني (نيتروژن، فسفر، پتاسيم، منيزيم و کلسيم) بر ميزان وزن خشک، وزن تر، طول ريشه و اندام هوايي، RWC (ميزان آب نسبي برگ) در گياه شنبليله (Trigonella foenum- graecum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر کمبود عناصر معدني (نيتروژن، فسفر، پتاسيم، منيزيم و کلسيم) بر ميزان وزن خشک، وزن تر، طول ريشه و اندام هوايي، RWC (ميزان آب نسبي برگ) در گياه شنبليله (Trigonella foenum- graecum) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اكوسيستم هاي طبيعي ايران

تعداد صفحات :13

شنبلیله یکی از گیاهان دارویی که در طب سنتی ایران و ملل مختلف سابقه مصرف دیرینه داشته و خواص درمانی چشمگیری برای آن ذکر شده است. در این مطالعه، تاثیر کمبود مواد غذایی پرمصرف (نیتروژن، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و فسفر) را بر میزان وزن خشک و وزن تر، طول ریشه و اندام هوایی، میزان آب نسبی برگ و کلروفیل برگی در گیاه شنبلیله مورد بررسی قرار داده ایم. بر اساس نتایج، کمبود منیزیم منجر به افزایش وزن خشک ریشه و اندام هوایی، وزن تر ریشه و اندام هوایی، طول ریشه و اندام هوایی و میزان آب نسبی برگ شد که این افزایش در سطح آماری 0.05 معنی دار بود. در کمبود کلسیم، طول ریشه و اندام هوایی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی و وزن تر اندام هوایی کاهش معنی داری را در سطح 0.05 نسبت به شاهد نشان داد، در حالیکه در میزان آب نسبی برگ نسبت به شاهد اختلاف معنی داری دیده نشد. در کمبود پتاسیم، طول اندام هوایی، وزن تر ریشه و اندام هوایی و همچنین میزان آب نسبی برگ افزایش معنی داری یافت در حالی که در وزن خشک ریشه و اندام هوایی کاهش معنی داری در سطح 0.05 نسبت به شاهد دیده شد. طول اندام هوایی در اثر کمبود فسفر نسبت به شاهد افزایش معنی داری یافت. در حالیکه در وزن خشک ریشه، وزن تر اندام هوایی و محتوای آب نسبی برگ نسبت به شاهد کاهش معنی داری مشاهده شده بود (P<0.05). در کمبود نیتروژن، وزن تر و طول ریشه و محتوای آب نسبی برگ نسبت به شاهد افزایش معنی داری یافت در حالی که در وزن تر اندام هوایی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی کاهش معنی داری در سطح 0.05 مشاهده شد. اعمال کمبود عناصر معدنی پرمصرف موجب کاهش کلروفیل a در برگ گیاهان شنبلیله دارای کمبود نیتروژن، پتاسیم و فسفر نسبت به شاهد شد. در گیاهان دارای کمبود کلسیم و منیزیم نسبت به شاهد افزایش مشاهده شد.
كلید واژه: شنبلیله (.Trigonella foenum L)، عناصر معدنی، آب نسبی برگ، فاکتورهای رشد

توضیحات بیشتر