دانلود word تعيين مهارت هاي آگاهي واج شناختي در کودکان مبتلا به سندرم داون داراي سن عقلي 12-7 سال آموزش پذير شهر اصفهان

لینک دانلود

 دانلود word تعيين مهارت هاي آگاهي واج شناختي در کودکان مبتلا به سندرم داون داراي سن عقلي 12-7 سال آموزش پذير شهر اصفهان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين مهارت هاي آگاهي واج شناختي در کودکان مبتلا به سندرم داون داراي سن عقلي 12-7 سال آموزش پذير شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين مهارت هاي آگاهي واج شناختي در کودکان مبتلا به سندرم داون داراي سن عقلي 12-7 سال آموزش پذير شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين مهارت هاي آگاهي واج شناختي در کودکان مبتلا به سندرم داون داراي سن عقلي 12-7 سال آموزش پذير شهر اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم توانبخشي

تعداد صفحات :10

مقدمه: کسب مهارت های آگاهی واج شناختی در رشد گفتار و زبان و تحصیل کودکان تاثیر به سزایی دارد. این مهارت ها باعث می گردد که کودکان قادر به بیان کامل تر مفاهیم ذهنی خویش شوند. مطالعات قبلی نشان دادند که کودکان مبتلا به سندرم داون مشکلاتی در فراگیری مهارت های آگاهی واج شناختی دارند. هدف این پژوهش، تعیین سطح مهارت های آگاهی واج شناختی کودکان مبتلا به سندرم داون بود.مواد و روش ها: در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، کلیه کودکان مبتلا به سندرم داون شهر اصفهان، با استفاده از آزمون آگاهی واج شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور اجرای آزمون، آزمودنی ها به صورت انفرادی توسط زیرآزمون ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج در چک لیست موردنظر ثبت شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون t-test و نرم افزار SPSS16 صورت گرفت.یافته ها: در این پژوهش هر چند دختران بهتر از پسران عمل کردند، ولی تفاوت معنی داری بین مهارت های آگاهی واج شناختی در دو جنس دختر و پسر مشاهده نشد. بالاترین میانگین مهارت های آگاهی واج شناختی در 12 حیطه موردنظر، در هر دو جنس مربوط به مهارت ترکیب واج و کمترین میانگین به دست آمده، مربوط به مهارت آگاهی از هجای وسط بود. ترتیب آسان به مشکل مهارت های آگاهی واج شناختی در دو جنس به صورت؛ شناسایی واج اول، شناسایی واج آخر، آگاهی از هجای آخر، قافیه، تجانس، حذف واج اول و حذف واج میانی بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، مهارت های آگاهی واج شناختی در دختران بهتر از پسران بود (هر چند تفاوت ها معنی دار نبود). به علاوه نتایج حاصله نشان داد که همان گونه که در کودکان عادی دیده می شود، در گروه مورد مطالعه نیز مهارت در تمام موارد آگاهی واج شناختی یکسان نبوده و به یک اندازه رشد نکرده است. به عبارت دیگر برخی از موارد نسبت به بقیه مشکل تر بودند و زمان بیشتری برای رشد نیاز داشتند.
كلید واژه: سندرم داون، آگاهی واج شناختی، کودکان

توضیحات بیشتر