دانلود word بررسي چند شکلي ژنتيکي در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD

لینک دانلود

 دانلود word بررسي چند شکلي ژنتيکي در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي چند شکلي ژنتيکي در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي چند شکلي ژنتيکي در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي چند شکلي ژنتيکي در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی چند شکلی ژنتیکی بین ارقام داخلی و خارجی گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD تعداد 20 رقم گلرنگ مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از 17 آغازگر 10 نوکلئوتیدی استفاده شد و در نهایت تعداد 279 نوار قابل امتیازدهی ایجاد شد که 256 نوار در محدوده ای بین 100 و 3000 جفت باز را شامل می شد. نمودارهای حاصل از روش UPGMA ارقام را به چهار گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول دو رقم خارجی، و گروه دوم 2 رقم بومی داخلی و یك رقم اصلاح شده را شامل می شد. گروه سوم ارقام زراعی محلی، ارقام وحشی و اصلاح شده را شامل می شد. گروه چهارم نیز شامل دو رقم اصلاح شده ایرانی اصفهان و رقم KW4 بود. بیشترین فاصله ژنتیکی (0.863) بین رقم داخلی KW4 و رقم خارجی S710 مشاهده شد. ولی در اكثر ارقام داخلی فاصله ژنتیكی كمی دیده شد، که ممکن است به علت وجود منشا و اجداد مشترک در مورد این ارقام باشد. وجود فاصله زیاد (0.7578) در برخی ارقام وحشی و اصلاح شده داخلی ایران نشان دهنده پتانسیل بالای ذخایر ژنتیکی داخلی در تولید هیبریدهای مناسب می باشد. نتایج نشان می دهد در حالیکه بین فاصله جغرافیایی و ژنتیكی در ارقام داخلی و خارجی مورد مطالعه در این بررسی همبستگی وجود دارد، ولی این همبستگی در ارقام داخلی مشاهده نمی شود.
كلید واژه: تنوع ژنتیکی، گلرنگ، RAPD

توضیحات بیشتر