دانلود word شاخص هاي اثر سطح تماس پا در حالت استاتيک و ديناميک

لینک دانلود

 دانلود word شاخص هاي اثر سطح تماس پا در حالت استاتيک و ديناميک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شاخص هاي اثر سطح تماس پا در حالت استاتيک و ديناميک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شاخص هاي اثر سطح تماس پا در حالت استاتيک و ديناميک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شاخص هاي اثر سطح تماس پا در حالت استاتيک و ديناميک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم توانبخشي

تعداد صفحات :8

مقدمه: در میان روش های ارزیابی کف پا، پرینت کف پا ساده ترین روش می باشد. در این روش تاکنون اغلب تست ها به صورت تحمل وزن روی یک پا در حالت استاتیک انجام شده اند. بنابراین هدف از این مطالعه، دستیابی به شاخص های اثر سطح تماس در دو حالت تحمل وزن روی دو پا در حالت استاتیک و دینامیک بود. علاوه بر این تعیین رابطه بین شاخص های استاتیک و دینامیک از دیگر اهداف این تحقیق در نظر گرفته شده بود.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد 60 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو گروه نرمال و مبتلا به صافی کف پا شرکت داشتند. پرینت پای افراد به صورت استاتیک و دینامیک گرفته شد و پارامترهای شاخص قوس، شاخص پرینت پا و زاویه پرینت پا با استفاده از نرم افزار Solid work 2010، مورد مطالعه قرار گرفت. تفاوت بین دو گروه توسط Two sample t-test و رابطه بین شاخص ها در حالت استاتیک و دینامیک با استفاده از آزمون Pearson correlation به دست آمد.یافته ها: شاخص های اثر سطح تماس دو گروه با یکدیگر تفاوت زیادی داشتند ( .(P<0.05به علاوه بین شاخص ها در حالت استاتیک و دینامیک رابطه وجود داشت ( .(r>0.808نتیجه گیری: شاخص های اثر سطح تماس را می توان در افراد مبتلا به صافی کف پا به منظور ارزیابی به کار برد. رابطه مشخصی بین پارامترها در حالت استاتیک و دینامیک وجود دارد. به همین علت پیشنهاد می شود ارزیابی پا طی راه رفتن با در نظر گرفتن پارامترهای استاتیک صورت گیرد.
كلید واژه: شاخص های اثر سطح تماس، صافی کف پا، استاتیک، دینامیک

توضیحات بیشتر