دانلود word بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمک ژرمينال وزيکول پس از انجماد شيشه اي با استفاده از ضد يخ اتيلن گليکول و دي متيل سولفوکسايد در موش

لینک دانلود

 دانلود word بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمک ژرمينال وزيکول پس از انجماد شيشه اي با استفاده از ضد يخ اتيلن گليکول و دي متيل سولفوکسايد در موش دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمک ژرمينال وزيکول پس از انجماد شيشه اي با استفاده از ضد يخ اتيلن گليکول و دي متيل سولفوکسايد در موش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمک ژرمينال وزيکول پس از انجماد شيشه اي با استفاده از ضد يخ اتيلن گليکول و دي متيل سولفوکسايد در موش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمک ژرمينال وزيکول پس از انجماد شيشه اي با استفاده از ضد يخ اتيلن گليکول و دي متيل سولفوکسايد در موش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: انجماد تخمک، بخش مهمی از بیوتکنولوژی تولید مثل می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تماس با ترکیب ضد یخ ها و انجماد شیشه ای بر تخمک نابالغ موش در حضور یا عدم حضور سلول های کومولوس بود.روش بررسی: این مطالعه تجربی در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد. تخمک های نابالغ با و بدون سلول کومولوس از تخمدان موش های 6- 4 هفته ای جدا و با استفاده از ترکیب اتیلن گلیکول، دی متیل سولفوکساید و ساکاروز به عنوان محلول انجماد شیشه ای منجمد شدند و گروهی نیز بدون انجماد تنها با این ترکیب تماس داده شدند. بعد از ذوب، تخمک ها از لحاظ بلوغ و لقاح بررسی شدند. داده ها با استفاده آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میزان لقاح و بلوغ در تخمک های منجمد شده همراه با سلول های کومولوس به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (p<0.05). میزان بلوغ در گروه های تماس یافته با ضد یخ به طور معنی داری از گروه های انجمادی و کنترل کمتر بود (p<0.05). حضور سلول های کومولوس در تمامی گروه های آزمایش و کنترل باعث افزایش معنی دار میزان لقاح نسبت به تخمک های بدون کومولوس شد (p<0.05).نتیجه گیری: تخمک های مرحله ژرمینال وزیکول در حضور یا عدم حضور سلول های کومولوس می توانند به طور موفقی انجماد شیشه ای شوند. تماس با ضد یخ ها می تواند باعث کاهش توانایی تکاملی تخمک های ژرمینال وزیکول شود. حضور سلول های کومولوس می تواند باعث افزایش میزان لقاح در طی فرآیند لقاح آزمایشگاهی گردد.
كلید واژه: تخمک، سلول های کومولوس، انجماد شیشه ای، بلوغ آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر