دانلود word اثر پارامترهاي طراحي بر جدا شدن مواد در كوبنده براي كمينه كردن افت جداكننده در کمباين

لینک دانلود

 دانلود word اثر پارامترهاي طراحي بر جدا شدن مواد در كوبنده براي كمينه كردن افت جداكننده در کمباين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر پارامترهاي طراحي بر جدا شدن مواد در كوبنده براي كمينه كردن افت جداكننده در کمباين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر پارامترهاي طراحي بر جدا شدن مواد در كوبنده براي كمينه كردن افت جداكننده در کمباين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر پارامترهاي طراحي بر جدا شدن مواد در كوبنده براي كمينه كردن افت جداكننده در کمباين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)

تعداد صفحات :14

با وجود اینکه متوسط افت کمباین در کشورهای پیشرفته 4تا 5 درصد تخمین زده می شود، متاسفانه بر اساس تحقیقات بعضی از پژوهشگران این عرصه، این مقدار برای کشور ایران تا 20 درصد (حتی بیشتر) نیز گزارش شده است. برای داشتن حداقل افت، باید فرآیند عمل آوری محصول (برش، انتقال، کوبش، جداسازی و ...) بهینه گردد. بیان معادلات رفتاری قسمت های مختلف، اولین قدم در عملی شدن این مهم می باشد. یکی از فرآیندهای مهم در عملیات برداشت غلات توسط کمباین، فرایند کوبش مواد می باشد كه تاثیر بیشتری بر عملكرد كمباین دارد. حداکثر جداسازی دانه های کوبیده شده از طریق ضدکوبنده مهم می باشد، چرا که افزایش جداسازی از طریق شبکه ها بار را روی غربال یا انواع دیگر واحدهای جداسازی کاهش می دهد. در نتیجه امر افت غربال کاهش می یابد. پس هرچه این بازده بیشتر باشد، بازده قسمت جداکننده و تمیزکننده کمباین نیز بالا می رود. ارتفاع ساقه، شدت تغذیه، فاصله کوبنده و ضدکوبنده و سرعت دورانی کوبنده از عوامل کاری موثر در طراحی و کارکرد و افت کوبنده کمباین می باشند. بر این اساس، یک آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار با کمباین سهند 68s انجام گرفت. متغیرهای مستقل مد نظر در این آزمایش ها عبارت بودند از: ارتفاع ساقه، نرخ تغذیه، نسبت لقی کوبنده. بازده جدا شدن مواد در کوبنده نیز به عنوان پارامتر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر هر چهار فاکتور روی میزان جداسازی و در نتیجه افت واحد جداکننده در سطح احتمال 0.01 معنی دار و اثرات متقابل فاکتورها غیر معنی دار می باشد. به طوری که میزان جداسازی با کاهش ارتفاع ساقه، کاهش شدت تغذیه، کاهش فاصله کوبنده و ضدکوبنده و افزایش دور کوبنده افزایش یافت. با توجه به معنی دار بودن اثر این چهار عامل روی جداسازی و برای بیان رابطه ریاضی متغیرهای مستقل (ارتفاع ساقه، نرخ تغذیه، نسبت لقی کوبنده و سرعت کوبنده) با متغیر وابسته (میزان جداسازی) از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس رگرسیون نشان داد که یک رابطه معنی داری در سطح احتمال 0.001 بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. در نهایت مناسب ترین مدل برای میزان جداسازی (y2) در آن وy2=b0e(b1c1+b2c2+b3c3+b4c4) است که در آن c3 ،c2، c1 و c4 به ترتیب ارتفاع ساقه محصول، شدت تغذیه محصول، لقی کوبنده و سرعت کوبنده و b0، b1، b2،b3 و b4 ضرایب ثابت می باشند.
كلید واژه: ارتفاع ساقه، جداسازی و مدل سازی، سرعت کوبنده، شدت تغذیه، فاصله کوبنده و ضدکوبنده، کمباین

توضیحات بیشتر