دانلود word مقايسه ميزان گير سيستم هاي مختلف اتچمنت در اوردنچرهاي متکي بر ايمپلنت

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه ميزان گير سيستم هاي مختلف اتچمنت در اوردنچرهاي متکي بر ايمپلنت دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه ميزان گير سيستم هاي مختلف اتچمنت در اوردنچرهاي متکي بر ايمپلنت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه ميزان گير سيستم هاي مختلف اتچمنت در اوردنچرهاي متکي بر ايمپلنت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه ميزان گير سيستم هاي مختلف اتچمنت در اوردنچرهاي متکي بر ايمپلنت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :16

مقدمه: با توجه به تعداد زیاد افراد بی دندان با ریج های بی دندانی تحلیل رفته و مشکلاتی که این افراد با پروتز های کامل دارند نیاز به پروتزهای دندانی با کارایی بیشتر مثلا اوردنچرها کاملا محسوس است. هدف از این مطالعه مقایسه گیر چند نوع سیستم مختلف اتچمنت شامل دو اتچمنت پیش ساخته و دو اتچمنت ریختگی است.مواد و روش ها: چهار گروه شش تایی از اتچمنت ها (Superflex ball, Locator, Castable ball on bar, Castable bar) انتخاب شدند. دو گروه ریختگی که الگوهای پلاستیکی داشتند طی عملیات ریختگی تبدیل به الگوی فلزی شدند. سپس یک فریم فلزی ساخته شد و تمام نمونه ها در دستگاه اینسترون تحت نیروی کششی 50 قرار گرفتند تا زمانی که فریم از کست جدا شد. نیروی به دست آمده توسط دستگاه ثبت شد. به منظور مقایسه مقدار نیروی کششی گروه های تحت مطالعه از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد و مقایسه دو به دو گروه های تحت بررسی با استفاده از آزمون توکی انجام پذیرفت (0.05=a).یافته ها: نتایج نشان داد که میزان گیر Ball on bar ریختگی بیشتر از بقیه اتچمنت ها بود .(35.31 N) پس از آن Superflex ball قرار داشت (33.33 N) و (20.90 N) Locator و (14.74 N) Castable bar هم به ترتیب در رده های بعدی قرار داشتند (.(P<0.001نتیجه گیری: Ball on bar ریختگی گیر قابل مقایسه ای با Superflex ball دارد. بنابراین در برخی بیماران از این اتچمنت ارزان قیمت به جای انواع پیش ساخته می توان استفاده کرد. این نوع اتچمنت ها در مقایسه با Locatorهای گران قیمت گیر بیشتری دارند. گیر بار ریختگی از Locatorها کمتر است ولی تفاوت فاحشی با آن ندارد. لذا توصیه می شود در زمان نیاز به گیر کمتر از Bar و هنگام نیاز به گیر بیشتر از Ball on bar استفاده شود.
كلید واژه: اتچمنت، گیر، اوردنچر، ایمپلنت

توضیحات بیشتر