دانلود word استرس شغلي در کارکنان کارخانه لاستيک سازي

لینک دانلود

 دانلود word استرس شغلي در کارکنان کارخانه لاستيک سازي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word استرس شغلي در کارکنان کارخانه لاستيک سازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word استرس شغلي در کارکنان کارخانه لاستيک سازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word استرس شغلي در کارکنان کارخانه لاستيک سازي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: یکی از معضلات اساسی در جوامع صنعتی، استرس شغلی می باشد. این معضل با افزایش بیماری های مختلف مرتبط است، اما عواقب وسیع اجتماعی و اقتصادی به صورت غیبت، گردش کار، کاهش بهره وری، هزینه های بازنشستگی و از کار افتادگی به همراه دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان استرس کارکنان یک کارخانه تایر و لاستیک سازی انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 196 نفر از کارکنان یک کارخانه تایر و لاستیک سازی در سال 1387 صورت گرفت. نمونه گیری به صورت طبقه بندی سهمی و تصادفی انجام گرفت. اطلاعات با پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک و استرس شغلی کودرون جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS (ویرایش 11.5) و آزمون آماری 2cو ضریب همبستگی Pearson در سطح معنی داری P0.05 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: 549.5 درصد (97 نفر) کارکنان کارخانه استرس شغلی از نوع بسیار شدید داشتند. این افراد در واحد تولید 55.8 درصد (53 نفر)، اداری 50 درصد (16 نفر) و پشتیبانی 40.6 درصد (28 نفر) بودند. بین درامد و خواب کافی با سطح استرس رابطه معنی دار وجود داشت (P<0.001)، اما ارتباط معنی داری بین سن، تاهل، تحصیلات، سابقه کار و ورزش با سطح استرس مشاهده نشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، بیش از نیمی از کارکنان استرس شغلی داشتند. در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی، این کارکنان شیوع بسیار بالاتری از استرس را نشان دادند، بنابراین لازم است که مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا از میزان بروز استرس و پیامدهای آن کاسته شود.
كلید واژه: استرس، استرس شغلی، کارکنان

توضیحات بیشتر