دانلود word بررسي آلودگي صوتي ساعات پرتردد روز در منطقه مرکزي شهر تبريز

لینک دانلود

 دانلود word بررسي آلودگي صوتي ساعات پرتردد روز در منطقه مرکزي شهر تبريز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي آلودگي صوتي ساعات پرتردد روز در منطقه مرکزي شهر تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي آلودگي صوتي ساعات پرتردد روز در منطقه مرکزي شهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي آلودگي صوتي ساعات پرتردد روز در منطقه مرکزي شهر تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :10

زمینه و اهداف: آلودگی صوتی از جمله عوامل تهدید کننده سلامت شهروندان است. در مطالعه حاضر تراز صوتی ساعات پرتردد ظهر و عصر در منطقه مرکزی شهر تبریز بررسی شد.مواد و روش ها: برای اندازه گیری از دستگاه صداسنج آنالیزوردار استفاده گردید. اندازه گیریها در ارتفاع 5 فوتی با زاویه 70 درجه در جهت شمال شهر در دو بازه زمانی 12.30 - 14.30 و 17 - 19 در 5 ایستگاه (میدان شهدا، میدان شهرداری، چهارراه شریعتی، میدان صاحب الامر، پارک گلستان) انجام شد.یافته ها: شاخص تراز معادل 2 ساعته در میدان شهرداری و میدان شهدا دارای بیشترین مقدار بوده و از حد مجاز مواجهه بالاتر بود. در ساعت ظهر 85 dB Lmax در میدان شهدا و در ساعت عصر 90.2 dB Lmax در میدان شهرداری ثبت گردید. مشخص گردید SPL max در ساعات عصر ایجاد شده و در این میان بیشترین تراز مربوط به میدان شهرداری (ساعت) بود. در ایستگاه صاحب الامر بر خلاف 3 ایستگاه تجاری مطالعه شده، تراز معادل صدا در ساعات ظهر تفاوت معنی داری با عصر داشت و بیشتر بود. مشخص گردید که در ساعات عصر در مناطق مرکزی تبریز آلودگی صوتی بیشتری نسبت به ساعات ظهر وجود دارد و تغییرات تراز فشار صدا در ساعات ظهر در 5 ناحیه مورد مطالعه در محدوده ±5 dB (A) قرار دارد.نتیجه گیری: تراز آلودگی محیطی صدا در مناطق مرکزی شهر تبریز در ساعات ظهر و عصر بیش از حد مجاز بوده و جهت حفظ سلامت شهروندان، ضرورت برنامه ریزی در جهت کاهش تراز آلودگی صوتی بیش از پیش احساس می شود.
كلید واژه: آلودگی صوتی، LAeq، تبریز، منطقه مرکزی، ظهر، عصر

توضیحات بیشتر