دانلود word بررسي رابطه dmft با رژيم غذايي و عوامل اجتماعي در کودکان دبستاني شهر تهران-ايران در سال هاي 89-1388

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه dmft با رژيم غذايي و عوامل اجتماعي در کودکان دبستاني شهر تهران-ايران در سال هاي 89-1388 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه dmft با رژيم غذايي و عوامل اجتماعي در کودکان دبستاني شهر تهران-ايران در سال هاي 89-1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه dmft با رژيم غذايي و عوامل اجتماعي در کودکان دبستاني شهر تهران-ايران در سال هاي 89-1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه dmft با رژيم غذايي و عوامل اجتماعي در کودکان دبستاني شهر تهران-ايران در سال هاي 89-1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: نوع رژیم غذایی از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. از این رو مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه رژیم غذایی و فاکتورهای اجتماعی با میزان dmft در کودکان دبستانی شهر تهران در سال 1385 و 1386 انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، تعداد 820 دانش آموز دختر و پسر دبستانی در گروه سنی 12-6 سال به طور تصادفی از مدارس شمال و جنوب تهران انتخاب شدند و پس از تکمیل پرسشنامه مورد معاینات دندانی قرار گرفتند. نتایج با آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک بررسی گردید.یافته ها: میانگین dmft در کودکان 1.81±2.9 بود. دفعات مسواك زدن (P=0.012)، مراجعه به دندان پزشك (P=0.011) و سابقه درد (P=0.028) با dmft رابطه معنی داری داشتند ولی متغیر تمایل مراجعه به دندان پزشك با این متغیر رابطه معنی داری نداشت. (P=0.831) سابقه درد، مراجعه به دندانپزشک و دفعات مسواک زدن به ترتیب با ضریب رگرسیون 1.688، 0.893 و 0.593 بر dmft موثر بودند. همچنین اختلاف معنی داری بین dmft و مصرف مواد پوسیدگی زا (P=0.023)، تعداد خواهر و برادر (P=0.019) و سطح سواد مادر (P=0.024) و پدر (P=0.020) وجود داشت. همچنین اختلاف معنی داری بین تعداد خواهر و برادر با مصرف مواد پوسیدگی زا (P=0.031) و سطح سواد مادر (P=0.025) و پدر (P=0.019) با نوع مصرف مواد غذایی دیده شد.نتیجه گیری: مراقبت های بهداشتی، سابقه درد و وجود مواد پوسیدگی زا در تغذیه دانش آموزان در مدرسه تاثیر مستقیمی بر میزان dmft دارد. همچنین با افزایش تعداد خواهر و برادر و یا پائین بودن تحصیلات والدین و مصرف مواد پوسیدگی زا میزان dmft افزایش پیدا می کند.
كلید واژه: dmft، رژیم غذایی، عوامل اجتماعی

توضیحات بیشتر