دانلود word ارتباط بين سطوح گرلين سرم با شاخص هاي تعيين کننده گلوکز خون در مردان چاق سالم غيرديابتي

لینک دانلود

 دانلود word ارتباط بين سطوح گرلين سرم با شاخص هاي تعيين کننده گلوکز خون در مردان چاق سالم غيرديابتي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارتباط بين سطوح گرلين سرم با شاخص هاي تعيين کننده گلوکز خون در مردان چاق سالم غيرديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارتباط بين سطوح گرلين سرم با شاخص هاي تعيين کننده گلوکز خون در مردان چاق سالم غيرديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارتباط بين سطوح گرلين سرم با شاخص هاي تعيين کننده گلوکز خون در مردان چاق سالم غيرديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :10

مقدمه: گرلین یک نروپپتید گوارشی نقش مهمی را در اشتها، جذب غذا و تنظیم وزن بدن بازی می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطوح گرلین سرم با غلظت گلوکز ناشتا و همچنین مارکرهای موثر در غلظت گلوکز خون (انسولین، مقاومت انسولین، عملکرد سلول های بتا) در مردان چاق غیردیابتی انجام گرفت.روش کار: در این مطالعه تحلیلی، غلظت های پایه گلوکز، انسولین و گرلین سرم در 45 مرد بزرگسال چاق غیردیابتی در دامنه سنی 36 تا 49 سال که به شیوه تصادفی در مطالعه شرکت نمودند، اندازه گیری شد. نمونه گیری های خون بین ساعت 8 تا 9 صبح بعد از یک گرسنگی شبانه به عمل آمد. شاخص مقاومت انسولین و عملکرد سلول بتا با استفاده از سطوح گلوکز و انسولین ناشتا هر فرد محاسبه شد. ارتباط بین گرلین سرم با گلوکز و سایر مارکرهای تعیین کننده سطوح گلوکز خون بوسیله رگرسیون خطی در سطح معنی داری a<0.05 تعیین شدند.نتایج: آنالیز رگرسیون خطی نشان داد که سطوح گرلین سرم با متغیرهای بیوشیمیایی گلوکز، انسولین و مقاومت انسولین مرتبط نیست. یک ارتباط خطی نسبتا ضعیف معکوس اما غیرمعنی دار بین گرلین سرم با شاخص عملکرد سلول های بتا مشاهده شد.نتیجه گیری: علیرغم شواهد فراوان در خصوص ارتباط نزدیک گرلین و سطوح گلوکز ناشتا در بیماران دیابتی چاق، مطالعه حاضر نشان داد که در افراد چاق غیردیابتی، سطوح گرلین سرم با غلظت گلوکز خون و سایر فاکتورهای موثر در سطوح گلوکز خون مرتبط نمی باشد. با توجه به یافته های سایر مطالعات، به نظر می رسد که ارتباط بین گرلین با متغیرهای مذکور، بیشتر در افراد چاق دیابتی نمایان می شود تا افراد چاق غیردیابتی.
كلید واژه: گرلین، گلوکز، چاقی، مقاومت انسولین

توضیحات بیشتر