دانلود word استفاده از رويکرد تعامل زيباشناسانه در خواندن متون ادبي جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم

لینک دانلود

 دانلود word استفاده از رويکرد تعامل زيباشناسانه در خواندن متون ادبي جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word استفاده از رويکرد تعامل زيباشناسانه در خواندن متون ادبي جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word استفاده از رويکرد تعامل زيباشناسانه در خواندن متون ادبي جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word استفاده از رويکرد تعامل زيباشناسانه در خواندن متون ادبي جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نقد زبان و ادبيات خارجي (پژوهشنامه علوم انساني)

تعداد صفحات :24

جهت رشد مهارت خواندن، ممکن است از رویکردهای متفاوتی استفاده شود. مطالعه موجود، تعامل بین خواننده و متن ادبی را از طریق رویکرد زیباشناسانه مورد بررسی قرار می دهد. عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار در درک مفاهیم متون ادبی با رویکرد تعامل زیباشناسانه تاکنون به صورت نظام مند مورد بررسی قرار نگرفته اند. هدف این تحقیق بررسی رویکرد زیباشناسانه در خواندن متون ادبی است تا از این طریق نه تنها درک هر چه بهتر و صحیح تر مفاهیم متون ادبی محقق می شود، بلکه رشد مهارت خواندن زبان دوم به عنوان ارزش افزوده تحقیق برای مخاطبان متون ادبی فراهم گردد. روش شناسی بکار گرفته شده در تحقیق موجود از نوع توصیفی - همبستگی است که از تکنیک دلفی برای بدست آوردن نتایج قابل اعتمادتر و پایاتر استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده، و نتایج متکی بر یک نمونه 228 نفره از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی می باشد. یافته ها نشان می دهد بین تعامل سه جانبه زیباشناسانه و درک مفاهیم متون ادبی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. از میان عوامل تعیین کننده در درک مفاهیم متون ادبی نیز عامل «جذابیت خواندن» نسبت به سایر عوامل از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. سایر نتایج حاکی از آن می باشد که به موازات افزایش درجه سختی متون ادبی، تعامل سه جانبه زیباشناسانه نیز افزایش می یابد، و این در حالی است که در متون غیر ادبی نتیجه ای عکس بدست می آید.
كلید واژه: رویکرد تعامل سه جانبه زیباشناسانه، رویکرد جستجو گرایانه، درک مفاهیم متون ادبی

توضیحات بیشتر