دانلود word مقايسه نشانه هاي نقص توجه/ بيش فعالي (ADHD) در دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه نشانه هاي نقص توجه/ بيش فعالي (ADHD) در دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه نشانه هاي نقص توجه/ بيش فعالي (ADHD) در دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه نشانه هاي نقص توجه/ بيش فعالي (ADHD) در دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه نشانه هاي نقص توجه/ بيش فعالي (ADHD) در دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :9

زمینه و اهداف: پژوهش ها نشان داده اند که اختلال نقص توجه/ بیش فعالیت خطر گرایش به سیگار و مواد مخدر را افزایش می دهد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه نشانه های نقص توجه/ بیش فعالی در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام پذیرفت.مواد و روش ها: برای انجام این تحقیق 100 نفر از دانشجویان پسر غیرسیگاری دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی نسبی انتخاب شدند و با 80 نفر دانشجوی سیگاری که به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند، مقایسه شدند. آزمودنی ها پس از انتخاب، به پرسشنامه های وندر یوتا برای سنجش ADHD خردسالی و پرسشنامه کانرز بزرگسالان پاسخ دادند. داده ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزار 18 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از تکنیکهای تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری در تمام مولفه های ADHD بزرگسال و همچنین ADHD خردسال تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که نمره های دانشجویان سیگاری در تمام مولفه های ADHD از دانشجویان غیرسیگاری بیشتر است.نتیجه گیری: در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش، توجه به مساله اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بزرگسالان ضرورت می نماید. مخصوصا در ایران که اطلاعات ما پیرامون شیوع این حالت و نقش آن در مسائل مختلف بسیار اندک است.
كلید واژه: سیگاری، غیرسیگاری، ADHD بزرگسال، ADHD خردسال

توضیحات بیشتر