دانلود word مقايسه تاثير رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر تغييرات قلب و عروق به دنبال لوله گذاري تراشه

لینک دانلود

دانلود word مقايسه تاثير رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر تغييرات قلب و عروق به دنبال لوله گذاري تراشه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه تاثير رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر تغييرات قلب و عروق به دنبال لوله گذاري تراشه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه تاثير رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر تغييرات قلب و عروق به دنبال لوله گذاري تراشه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه تاثير رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر تغييرات قلب و عروق به دنبال لوله گذاري تراشه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :9

مقدمه: به منظور انجام عمل جراحی، القاء بیهوشی عمومی و حفظ راه هوایی و تامین تهویه، لارینگوسکوپی و لوله گذاری تراشه امری ضروری می باشد. اما لارینگوسکوپی و لوله گذاری تراشه می تواند موجب واکنش همودینامیک به شکل افزایش فشارخون، ضربان قلب، اختلال ریتم قلب و ایسکمی میوکارد و در نهایت انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی گردد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثرات دو داروی مخدر سریع الاثر رمی فنتانیل و آلفنتانیل بر پاسخ های همودینامیک متعاقب لارینگوسکوپی و لوله گذاری تراشه به انجام رسید.روش کار: پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 80 بیمار 50-20 ساله با ASA (II و I) که کاندید عمل جراحی الکتیو تحت بیهوشی عمومی بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی ساده در دو گروه چهل نفری تقسیم شدند. در هر دو گروه از روش بیهوشی یکسان استفاده گردید. در گروه یک رمی فنتانیل با دوز 1 mcg/kg و در گروه دو آلفنتانیل با دوز 15 mcg/kg یک دقیقه قبل از القای بیهوشی تجویز گردید. پاسخ های همودینامیک در زمان ورود بیمار، بعد از القاء بیهوشی، پس از لوله گذاری تراشه و دقایق سوم و پنجم پس از لوله گذاری تراشه به روش غیر تهاجمی اندازه گیری و ثبت گردید. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS 19 و با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: بلافاصله پس از تزریق داروی مخدر و داروی القاء، فشارخون سیستول، دیاستول و متوسط شریانی در هر دو گروه کاهش معنی داری پیدا کرد (P<0.05)، اما ضربان قلب افزایش یافت که آزمون آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان نداد. پس از لوله گذاری تراشه بجز ضربان قلب سایر پارامترهای مورد ارزیابی در سطح پایه دچار افزایش شدند و از دقیقه سوم مجددا کاهش یافته و در دقیقه پنجم تمام متغیرها به سطح زمان قبل از لوله گذاری تراشه برگشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، هر دو داروی رمی فنتانیل و آلفنتانیل، تغییرات همودینامیک ناشی از لارینگوسکوپی و لوله گذاری تراشه را کاهش می دهند و می توان به منظور کنترل پاسخ های فشاری متعاقب لوله گذاری تراشه با اطمینان از این دو دارو استفاده نمود.
كلید واژه: رمی فنتانیل، آلفنتانیل، لارینگوسکوپی، لوله گذاری، همودینامیک

توضیحات بیشتر