دانلود word تاثير مصرف کوتاه مدت عصاره زنجبيل بر کوفتگي عضلاني تاخيري

لینک دانلود

دانلود word تاثير مصرف کوتاه مدت عصاره زنجبيل بر کوفتگي عضلاني تاخيري دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير مصرف کوتاه مدت عصاره زنجبيل بر کوفتگي عضلاني تاخيري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير مصرف کوتاه مدت عصاره زنجبيل بر کوفتگي عضلاني تاخيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير مصرف کوتاه مدت عصاره زنجبيل بر کوفتگي عضلاني تاخيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)

تعداد صفحات :26

کوفتگی عضلانی تاخیری، اغلب پس از تمرینات ناآشنا رخ می دهد و موجب دور شدن ورزشکار یا فرد مبتدی از ورزش می شود. دستیابی به روشی آسان و بی ضرر برای پیشگیری از این عارضه یا درمان آن، از دغدغه های مربیان و ورزشکاران است. هدف از تحقیق حاضر بررسی دانلود word تاثير مصرف کوتاه مدت عصاره زنجبيل بر کوفتگي عضلاني تاخيري پس از تمرینات برون گرا در دختران دانشجوی غیر ورزشکار بود. به این منظور، 45 دانشجوی دختر غیرورزشکار با میانگین سن 22.02±2.48 سال، میانگین قد 159.3±5.67 سانتی متر، میانگین وزن 57.14±8 کیلوگرم و میانگین شاخص توده بدن 22.55±2.99 (BMI) کیلوگرم بر مترمربع از میان داوطلبانبه عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه، شامل گروه تجربی اول (مصرف زنجبیل، یک ساعت پیش از آغاز تمرین)، گروه تجربی دوم (مصرف زنجبیل بی درنگ پس از پایان تمرین) و گروه کنترل (دارونما) تقسیم شدند. پروتکل تمرین به شکل 20 دقیقه پله زدن با شدت 15 گام در دقیقه در چهار مرحله پنج دقیقه ای و یک دقیقه استراحت بعد از هر مرحله در نظر گرفته شد. نمونه های خونی، به منظور سنجش مقادیر اینترلوکین -6 (IL-6) و کراتین کیناز (CK) در زمان های پیش از آغاز آزمون و 1، 24 و 48 ساعت پس از پایان آزمون اندازه گیری شد. علاوه بر نمونه خونی، شدت احساس درد عضلانی نیز در زمان های یادشده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد در تغییرات IL-6 بین سه گروه دارونما، گروه تجربی اول و دوم تفاوت معنی داری وجود دارد (P=0.04). همچنین مشخص شد تفاوت معنی داری در تغییرات CK در بین سه گروه وجود دارد (P=0.01) و این تفاوت تنها بین گروه کنترل با گروه های دیگر معنی دار بود (P=0.032) از طرف دیگر مصرف زنجبیل، قبل و بعد از تمرین، هیچ تاثیر معنی داری بر احساس درد در عضلات نداشت (P=0.12). با توجه به یافته های این پژوهش شاید بتوان گفت به منظور جلوگیری از افزایش سطوح IL-6 و CK، مصرف زنجبیل قبل از اجرای فعالیت ورزشی (پیشگیری) نسبت به مصرف آن پس از فعالیت ورزشی (درمان) سودمند است.
كلید واژه: کوفتگی عضلانی تاخیری، تمرین برون گرا، زنجبیل، اینترلوکین شش، کراتین کیناز، درد عضلانی

توضیحات بیشتر